Column: 41 mensen weg bij Schagen

De gemeente Schagen is een duiventil geworden. Steeds meer ambtenaren vertrekken en het is buitengewoon moeilijk om de vacatures ingevuld te krijgen. De gemeente meldt dat tot september van dit jaar 41 (in 2020 nog 28) medewerkers zijn vetrokken. Waarvan er 9 met (vervroegd) pensioen gingen.

Tot nu toe is de gemeente erin geslaagd 28 (in 2020: 45) nieuwe werknemers aan te trekken, 7 zijn intern doorgestroomd en 1 medewerker is vanuit inhuur ingestroomd (totaal 36). Doordat er veel vacatures open blijven moet de gemeente externe krachten inhuren. Dit kost heel veel geld: de inhuur bedraagt nu 18% van de begrote loonkosten. Ik zie bij Personeelszaken een budgetoverschrijding van 1,4 miljoen euro.

Exitgesprekken met ambtenaren tonen aan dat met name veranderingen in de organisatie voor velen de reden is om de biezen te pakken en het elders te proberen.

Blijkbaar slaagt de gemeente Schagen er niet in om personeel vast te houden. Ze heeft een recruiter ingezet om Schagen als aantrekkelijke werkgever te promoten. Maar personeelstekorten komen overal voor. Wie het hoogste salaris biedt is de gelukkige.

Het college denkt aan een andere oplossing: namelijk het werven van één directiesecretaris en twee bestuursadviseurs. Jaarkosten: € 176.800,-. Deze drie moeten de organisatie voldoende strategisch inzicht geven en tegelijkertijd voldoende politiek-bestuurlijke sensitiviteit aan de dag leggen.

Allemaal leuk en aardig maar Schagen moet van goeden huize komen om deze functionarissen binnen boord te krijgen. Ook is het de vraag of het college wel op het goede spoor zit. Moeten er geen andere keuzes worden gemaakt? Het college denkt de ‘winst’ te halen uit verbetering van de bestuurlijke processen binnen de organisatie, maar een duidelijke analyse hiervoor ontbreekt.

Het ontslag van de gemeentesecretaris van enige tijd geleden wordt door het college gemotiveerd dat hij er onvoldoende in slaagde om de dienstverlening van de gemeente richting de burgers te verbeteren. Nu zoekt het college de oplossing in het intensiever samenwerken van het Klantencontactcentrum (de balie in de hal) met de rest van de ambtelijke organisatie. En of hiervoor extra ICT-oplossingen voor moet komen.

Vraag aan een paar burgers wat er bij de gemeente aan de hand is dan krijg je steevast het antwoord dat je steevast in de wacht staat, dat de ambtenaar in kwestie deze dag niet werkt en dat je zelden wordt teruggebeld. Ik heb een keer een melding gedaan over een wankele brug in mijn buurt, het antwoord kreeg ik zes maanden later ‘uw melding is tussen wal en schip gevallen.’ De antwoorden, beste gemeente, liggen op straat. De labberkakker regeert!!

Wonderlijk is dat het college wil dat u en ik minder de gemeente bel voor hulp en zorg onder het motto “De eigen (financiële) verantwoordelijkheid laten we daar waar het kan.” Om u en ik in deze boodschap te laten geloven moet er een  publiekscampagne komen. Kosten: € 150.000, -. Het moet een structurele besparing opleveren van  € 500.000,- in 2025.

De gemeente gaat echter voorbij aan het gegeven dat er sprake is van een grote zorgcrisis in Nederland. Dit betekent dat de druk op de Wmo groot blijft. Verder zijn er diverse uitspraken van de minister van Volksgezondheid (inkomenstoets is verboden)  en bestuursrechters (eigen bijdrage in de jeugdzorg mag niet) die maken dat gemeenten heel weinig speelruimte hebben. Ik zie weer gouden tijden voor de Wmo-advocaten. Wat de gemeente wil bereiken is op drijfzand gebaseerd.

Eugeen Hoekstra


Publicatiedatum: 8 november 2021
Categorie: Column
Aantal views: 1979
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
6 antwoorden
 1. Kees
  Kees zegt:

  De kern van het probleem ligt bij de cultuur van het managrment. Reeds in 2006 is de ellende begonnen, toen de zittende secretaris moest vertrekken en er een interim werd aangesteld onder dekking van de burgermeester G.W. hardwerkende ambtenaren werden gekleineerd en moesten vertrekken. Het begin van een angstcultuur. Die interim heeft 6 jaar de boel geteisterd binnen het OOT traject, weggegooide miljoenen om klaargestoomd te worden voor de fusie. Weggegooid geld, want na de fusie begon het circus opnieuw. Per de fusie werd er een managementteam aangesteld van ver buiten de regio. Geen gevoel met de cultuur binnen de gemeente en met de werkvloer . Ouwehoeren en nog eens ouwehoeren, hun relaties met de werkvloer verwaarlozend. OP 1 na allemaal inmiddels vertrokken. Geen gevoel voor Schagen, ze hebben Schagen alleen benut als soringplank naar een hogere functie elders. Gek op reorganisaties o.l.v. de ( gelukkig ) vertrokken secretaris. Hiermee onrust en angst creeerend voor de werkvloer. Aanstelling van betrouwbaar en betrokken management, vele malen minder geouwehoer van het MT, kort en bondig beleid maken, waardering voor de werkvloer, economisch en bewust omgaan met de beschikbare middelen , alles met als doel er te staan voor de burger zal de gemeente goed doen. Weer een geldverslindend organisatie onderzoek zal een schande zijn. Dat doe je met je eigen geld ook niet. Mvg Kees

  • Kees
   Kees zegt:

   Laat Schagen onder Sluitgerekend Swellengrebel een boekwerk uitgebracht hebben ” Sturen op geluk” . Tis bar.

 2. Gerda
  Gerda zegt:

  Vandaag kon je weer naar het toilet op de Markt. Dat ding heeft ons een ton gekost. En je ziet er nooit iemand staan. Zo wordt er steeds met geld gesmeten, en het gaat maar door. Binnenkort stromen er weer miljoenen naar Petten voor het verplaatsten van een strandopgang en nieuwe parkeerplaatsen. Moet er een publiekscampagne komen zodat ondernemers niet telkens een beroep gaan doen op de gemeente? Of moet de gemeente gewoon de wet uitvoeren en af en toe nee zeggen tegen wensen van de OFS en de SES?

 3. Jur Perton
  Jur Perton zegt:

  Zou het niet verstandig zijn de ambtelijke en bestuurlijke organisatie extern te laten doorlichten en ook qua omvang en kosten inclusief inhuur derden te laten vergelijken met andere vergelijkbare gemeenten voordat er zoveel geld in de organisatie wordt gestoken? Het lijkt er sterk op dat kwalitatieve problemen moeten worden opgelost met kwantitatieve maatregelen. Verder valt op dat de voorstellen van het college niet echt goed zijn onderbouwd en uitblinken in algemeenheden en vaagheden, waardoor de raad (en burger) geen inzicht kunnen verkrijgen in de huidige situatie en gewenste situatie in relatie tot daarbij behorende ambities/taakstellingen.

 4. RaraAvis
  RaraAvis zegt:

  Personeel vlucht niet zo maar. Het grote aantal toont dat er iets fundamenteels fout is en dat kan zitten in de relatie tussen het college en de organisatie. Worden zij voor de juiste zaken ingezet. Naast geld is arbeidsvreugde en waardering voor professionaliteit en dan het ontbreken daarvan een reden om te vertrekken. Om met Einstein te spreken: E=MC2
  Enthousiasme (arbeidsvreugde/betrokkenheid) = Motivatie x Centen x Complimenten.
  Een motie van het CDA over complimenten zal daar niet bij helpen als je je in strijd met je professionaliteit voor de verkeerde zaken moet inzetten. Dat gaat aan je vreten.

 5. Carla
  Carla zegt:

  Eugeen, je slaat de spijker op de kop!
  Vrees dat gedachte goed in gemeente Schagen anders moet , maar ook dat is een utopie.

Reacties zijn gesloten.