Bouw replica Snevertmolen in gevaar

SCHAGEN – Door het voorkeursbesluit en de bouwplannen van de gemeente Schagen in het gebied ‘Schagen Oost’ is de bouw van de ‘Snevertmolen’ mogelijk in gevaar.

Tegen het voorkeursbesluit op particuliere percelen in Schagen Oost zijn vijf bezwaarschriften ingediend. De Bezwarencommissie heeft alle vijf van tafel geveegd.

Het college stelt nu de gemeenteraad voor om het advies van de Bezwarencommissie over te nemen.  De raad moet er nog over vergaderen.

Eén van de bezwaarmakers is bezig met de bouw van een replica van de ‘Snevertmolen’ in het bewuste gebied. 

De realisatie is nu halverwege, de eerste fase is nagenoeg gereed en de voorbereidingen voor de tweede fase zijn gestart. Hij voelt zich nu gedwarsboomd door de gemeente.  

De Wet voorkeursrecht geeft gemeenten de mogelijkheid om een nieuw ontwikkelgebied aan te wijzen. In dit geval gaat het om het gebied ten oosten van de N241.

Wil je niets missen uit Schagen en de regio?
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):