Begroting aangeboden aan gemeenteraad DH

DEN HELDER – De eerste stap is gezet: het college van burgemeesters en wethouders heeft de meerjarenbegroting 2023-2026 gepresenteerd aan de gemeenteraad Den Helder.

Er is voldoende financiële ruimte om de komende jaren ambitieus aan de stad te bouwen. De gemeente gaat verder met de uitvoering van de plannen die de afgelopen jaren zijn gemaakt, waaronder de woningbouw en het verbeteren van de openbare ruimte.

Het coalitieakkoord was nog niet beschikbaar tijdens het opstellen van de begroting. Eind september komt het college met een voorstel aan de gemeente, met de financiële uitwerking van het coalitieakkoord.

In dit voorstel ligt de focus op de plannen die de gemeente in Den Helder in 2023 oppakt. 

Avatar foto
Róman Luijks was in het kader van een landelijk samenwerkingsproject tussen de NOS en de lokale omroepen, namens de NOS, werkzaam bij Noordkop Centraal als algemeen verslaggever.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):