Begroting 2024 gemeente Schagen sluitend

SCHAGEN – Het is het college van Schagen gelukt om een sluitende begroting voor 2024 te maken. Ook die van 2025 laat nog zwarte cijfers zien.

“Hiermee behaalt de gemeente de doelstelling om de algemene reserve te vullen tot 8 miljoen”, schrijft de gemeente in een persbericht. Daarmee heeft de gemeente een stevige buffer opgebouwd om financiële risico’s op te vangen.

Er zijn wel zorgen, want vanaf 2026 past het Rijk de manier waarop zij het geld verdelen onder gemeenten aan. Dit levert veel onzekerheid op. “Wij verwachten dan minder geld van het Rijk te ontvangen. Het is onduidelijk of het Rijk hier een oplossing voor gaat bieden”, schrijft wethouder Haydar Erol.

In 2024 wil Schagen onder andere werk maken van de herontwikkeling van Groenoord en het bouwrijp maken van Muggenburg-Zuid. Ook wordt de nieuwe inclusieagenda vastgesteld en er wordt een start gemaakt met het Burgerberaad.

Andere onderwerpen voor het komend jaar zijn de leefbaarheid in de kernen, ondersteuning van mensen met weinig inkomen, onderhoud in het openbaar gebied en het bouwen van betaalbare woningen.

De complete begroting met daarin alle plannen voor 2024 is digitaal te vinden op schagen,begroting-2024.nl. Op 11 oktober bespreekt de gemeenteraad de begroting voor de eerste keer. Deze avond is openbaar en begint om 19.30 uur.

Avatar foto
Ed van Oerle is hoofdredacteur en algemeen manager van Noordkop Centraal. Iets delen? Iets delen met Ed? Mail naar ed.vanoerle@noordkopcentraal.nlReageer op dit artikel