Begroting 2023 gemeente Schagen sluitend

De begroting 2023 van de gemeente Schagen is sluitend. Cor Quint, wethouder Financiën: “Het resultaat is een sluitend perspectief voor de meerjarenbegroting 2023-2026 en een versterking van het eigen vermogen. Daar zijn we blij mee, maar beheersing blijft noodzakelijk.” Hierbij doelt de wethouder op de huidige inflatie, waarbij ook de gemeente lijdt onder prijsverhogingen.

Het is de eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode. En dus van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Cor Quint is gematigd optimistisch over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor volgend jaar. “Het gaat goed, mits wij voortdurend onze financiën sterk beheersen,” zegt hij. “Zo valt het tegen dat de kosten sterk zijn gestegen. De gemeente heeft net als iedereen last van de 17% (CPI cijfer september). We kunnen niet anders dan daarom ook de OZB verhogen. Dat gebeurt met 9%, zoals ook in juni bij de kadernota is vastgesteld. Minder dan de huidige inflatie, want we willen en kunnen niet met zoveel corrigeren voor onze inwoners.” Het valt de gemeente mee dat er geen lager bedrag uit het Gemeentefonds komt. Dat dreigde wel, maar de Rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het interprovinciaal overleg (IPO) hebben samen besloten dat de uitkering wordt ‘bevroren’. Dit betekent dat de uitkering hetzelfde blijft tot 2025. Quint: “Toch blijft het goed opletten, want vanaf de jaarschijf 2026 worden de kortingen echter zonder ingroeipad in de rijksbijdrage verwerkt.”

Discipline

Volgens Quint blijft een scherpe begrotingsdiscipline noodzakelijk. “We moeten streng zijn en de uitgaven verantwoord houden. De inflatiecijfers, stijgende (energie)kosten, stikstofimpasse, de woningbouwopgaven en tekorten op de arbeidsmarkt. Dat alles heeft ook invloed op het leven van de inwoners van de gemeente Schagen.” Hierbij doelt de wethouder dus op zaken als de hogere prijzen die ook de gemeente moet betalen, de toename aan hulpvragen in het sociaal domein, extra budget voor de jeugdzorg, investeringen in het openbaar gebied en die op het gebied van energievoorziening. “Daarbij zijn er ambities en verantwoordelijkheden, zoals dat we willen groeien met 300 wooneenheden en zelfs 500 wooneenheden per jaar in 2024 en 2025. Ook vraagt de krappe arbeidsmarkt om actie. Zowel om de eigen ambtelijke vacatures in te vullen, alsmede het aantrekkelijker maken van de gemeente voor arbeidskrachten in andere disciplines.” Daarbij spelen tegenvallers, zoals hogere kosten voor de jeugdzorg (2.7 miljoen) en het sociaal domein (0.5 miljoen). Investeringen in ICT (informatie- en communicatietechnologie) kosten jaarlijks €168 duizend. Al met al staat de gemeente Schagen er relatief goed voor, maar het blijft opletten. In de begroting is te lezen wat het college nog meer aan voor- en nadelen ziet.

De complete begroting met daarin alle plannen voor 2023 is digitaal te vinden op schagen.begroting-2023.nl. Op 8 november bespreekt de gemeenteraad de begroting. De avond is openbaar; hij begint om 17.00 uur en is online te volgen via de website raadzaamschagen.nl en de lokale omroep Noordkop Centraal.

Avatar foto
Dit bericht is afkomstig van de gemeente Schagen. Meer weten? Kijk op www.schagen.nl.Reageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: