Artikelen door Lianne Snel

Tweede Kamer stelt vragen over Kooybrug

DEN HELDER – De renovatie van de Kooybrug houdt de gemoederen bezig, nu ook in Den Haag.

CDA-Kamerlid Harmen Krul heeft 14 vragen gesteld met betrekking tot de verkeersveiligheid en toegankelijkheid tijdens de brugrenovatie en de economische impact van de brugafsluiting. De Kooybrug zal vanaf 23 oktober 2023 tot en met 31 mei 2024 in fasen gesloten zijn. Dit zal de verkeersdruk op de N9 en de omliggende wegen verhogen.

“De impact die dit heeft op ondernemers, mensen die veel forenzen en de verschillende verkeersstromen is onevenredig hoog. Dit kan zo niet”, stelt Krul.

Noordkop gebaat bij spreidingswet

NOORDKOP – De regio Noord-Holland Noord doet het volgens burgemeester Marjan van Kampen uitstekend wat betreft asielopvang. 

Zij praatte de regionale raadscommissie Noordkop woensdagavond bij over de opvang van vluchtelingen in de regio Noord-Holland Noord, waarbij zij ook inging op de mogelijke invoering van de spreidingswet. Volgens burgemeester Van Kampen is de Noordkop gebaat bij de spreidingswet.

De spreidingswet is ontstaan omdat sommige gemeenten te weinig of geen asielzoekers opvangen. Het is nog niet duidelijk of deze wet er zal komen. Als de spreidingswet er komt, moet de gemeente Schagen 184 asielzoekers opvangen.

€ 470.000,- extra kosten door fouten gemeente

De gemeente Schagen gaat € 470.000,- betalen om constructiefouten op De Hoge Ven in Warmenhuizen te herstellen.

Die school kampt al sinds de opening in 2014 met lekkages en problemen met schuifwanden, kozijnen en deuren.

In een normale situatie zou de aannemer aansprakelijk zijn voor dergelijke fouten, maar het blijkt dat binnen de gemeente een aantal fouten zijn gemaakt, waardoor de gemeente Schagen nu zelf voor de kosten opdraait.

Het bestuur van de school bevestigt dat er te laat is gehandeld, maar is vooral blij dat de herstelwerkzaamheden eindelijk uitgevoerd worden.

Hardnekkige problematiek loverboys Noordkop

Hollands Kroon – De problematiek rond loverboys in de Noordkop is hardnekkig en groter dan gedacht.

Een aangrijpend verhaal van twee ouders van Wieringen die zagen hoe hun vijftienjarige dochter in een wereld van loverboys en drugs belandde, heeft veel stof doen opwaaien.

Helaas blijkt dit verhaal allesbehalve uitzonderlijk te zijn.

Het loverboy- en drugsnetwerk bevindt zich in de gehele Kop van Noord-Holland.

Gemeenten vervullen een cruciale rol in de aanpak van loverboys.

Lees de hele onderzoeksreportage ‘Problematiek rond loverboys in Noordkop groter dan gedacht’ op Noordkop Centraal en Regionoordkop.nl

Nut en noodzaak Pallas

De bouw van de Pallas-reactor in Pettemerduinen is vorige maand van start gegaan. Het project heeft veel vertraging opgelopen, voornamelijk door problemen met de financiering van de nieuwe kernreactor.

Nog steeds zijn er veel vragen over Pallas. Waarom is de bouw van een nieuwe reactor absoluut nodig? Wat zijn de alternatieven? Kortom: wat is de nut en noodzaak van Pallas?

Lees voor de beantwoording van deze vragen het artikel op onze website.

Ons kent ons binnen kunst- en cultuurbeleid

Het kunst- en cultuurbeleid in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon speelt zich al jarenlang af binnen een klein netwerk.
Beeldend kunstenaar Rutger-Jan Bredewold en PvdA Hollands Kroon raadslid Sylvia Buczynski zijn op diverse manieren betrokken geweest bij politieke besluitvorming op basis waarvan opdrachten zijn verstrekt aan Kunsthuis Steengoed in Anna Paulowna, terwijl zij ook een werkrelatie hebben met de eigenaar van dit bedrijf, Rob Glas.
Deze gang van zaken roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling en het gebrek aan controle hierop binnen de gemeenten Schagen en Hollands Kroon.