WONINGBOUW LUTJEWINKEL ONZEKER

Het is nog lang niet zeker of de drie woningen die staan gepland op de lokatie Hof in Lutjewinkel gebouwd zullen worden. De woningen komen op de plek waar nu een bedrijfsgarage staat.

In 1992 heeft een bodemonderzoek plaatsgevonden, maar naar nu blijkt is een nader onderzoek nodig. De uitslag van dat onderzoek is doorslaggevend voor de vraag of het bouwplan gerealiseerd kan worden. Bovendien moet voor 1 woning speciale toestemming komen van de provincie omdat het toegewezen contigent door de gemeente is overschreden.

Verder is er nog weinig kans om de tegenover gelegen LPG-tank weg te krijgen. Desondanks gaf de raadscommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gaf het college van b.en w. de ruimte om het plan verder uit te werken.

Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):