Weerstand tegen megastal

De fracties van de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren van Provinciale Staten zetten hun vraagtekens bij het plan om een megastal voor koeien te bouwen in Winkel.

Er zijn plannen voor de bouw van een megastallencomplex voor 750 koeien. De fracties zijn onder meer bang dat de megastal voor verrommeling van het landschap zal zorgen en overlast voor omwonenden zal veroorzaken.

Het nieuwe stallencomplex wordt elf meter hoog en een van de stallen wordt 121 meter lang. Een rand groen om het bouwwerk zal het complex uit het zicht houden. De politiek is bang dat het karakteristieke landschap verdwijnt. Ook stellen ze vragen over de bewegingsvrijheid van de dieren.

De fracties verwachten dat door de uitbreiding ook de geurhinder zal toenemen.

Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalReageer op dit artikel