Waardevolle discussie over toekomst Schagen

SCHAGEN – De discussie over de waarden van Schagen met ongeveer 75 inwoners heeft veel opgebracht en was waardevol, aldus Marjolijn van Erkelens, projectleider bij de gemeente Schagen voor de omgevingsvisie.

De resultaten van een recente enquête over de toekomstige omgeving vormde basis voor de brede discussie.

In zes groepen werd geprobeerd helder te krijgen hoe de toekomst van Schagen eruit zou kunnen zien. Om verschillende opties in kaart te brengen werd gebruik gemaakt van foto’s.

De deelnemers waren positief over het initiatief en de gevolgde werkwijze. Wel vroegen de deelnemers zich af hoe de gemeente de wensen van de inwoners zal verwerken in de toekomstige omgevingsvisie. 

In het najaar van 2020 zal een eerste versie gereed zijn voor verdere discussie. 

Ook raadsleden namen deel aan de discussiegroepen. Hun rol was vooral bedoeld als vragend toehoorder hetgeen niet altijd makkelijk was.

(Foto en video: Joop Luten)

Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalReageer op dit artikel