VVD Schagen bezorgd over brandweerkazernes

SCHAGEN – De VVD Schagen maakt zich ernstige zorgen om het voortbestaan van de brandweerkazernes in de regio.

De partij maakt zich zorgen vanwege de toekomstplannen van de Veiligheidsregio, die twee kazernes in de kop van Noord-Holland wil sluiten en 14 kazernes een uitgekleed takenpakket wil toebedelen, waaronder de post Dirkshorn.

De VVD heeft daarom 2 moties ingediend. Zij wil dat het college aandringt op een overleg met de brandweervrijwilligers om hun belangen en de veiligheid van de inwoners van Schagen te waarborgen.

Ook wil zij de raad in de gelegenheid te stellen om een zienswijze af te geven voorafgaand aan de definitieve besluitvorming over de plannen voor de toekomst van de brandweer.

“De VVD Schagen vindt de veiligheid van onze burgers buitengewoon belangrijk en maakt zich zorgen over de huidige plannen en over de wijze waarop de procesmatige aanpak daarvan verloopt.  We missen het doel en de onderbouwing van de plannen. Er heerst grote onrust bij brandweerlieden, die zich intrinsiek verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van onze inwoners. Naast eigen inwoners bevinden zich in de zomer ook veel recreanten in onze regio. Iedereen mag verwachten dat er adequate hulp komt als 112 wordt gebeld”, aldus de fractievoorzitter van de VVD, Angelique van Wijk.

Bas Burlage is omroepmanager bij Noordkop Centraal. Naast zijn redactiewerk is hij ook mede-verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de omroep. Iets delen met Bas? Stuur het naar redactie@noordkopcentraal.nlReageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: