Vragen over vergunning datacenters

SCHAGEN – Tessa van Wijnen van GroenLinks, Remine Alberts van de SP en Gert-Jan Leerink van de PvdA hebben vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de vergunningverlening voor de Datacenters in Hollands Kroon.

De drie fractieleden willen weten wat de consequenties zijn indien uit verder onderzoek zou blijken dat omgevingsvergunningen voor dit type projecten niet door gemeenten maar door de provincie moeten worden verstrekt.

De drie wijzen naar een in de Telegraaf van 15 februari getoonde memo van 13 februari 2020 waarin wordt geschreven over het MER-plichtig zijn van het gebiedsplannen en willen weten of Gedeputeerde Staten die conclusie deelt.

Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalReageer op dit artikel