Verplaats verpleeghuis in je eigen woning

Wat houdt mij bezig deze week? Dit: niemand zit te wachten op een opname in het verpleeghuis. Het ergerniswekkende uit elkaar halen van een echtpaar moeten we niet willen. Maar het gebeurt nog steeds. Waarom zou je naar een verpleeghuis gaan als je ook verpleegd kan worden in je eigen huis? Woonzorggroep Samen begint er niet aan, veel te duur; wie verpleegd moet worden wordt opgenomen in een van haar vestigingen.

Is het echt te duur? De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft daar een antwoord op: combizorg. De Raad vindt dat  verpleeghuizen combizorg moeten gaan aanbieden, waarbij mantelzorgers en verpleegkundigen er samen voor zorgen dat ouderen thuis kunnen blijven wonen. Opname is dan alleen voor de zeer kwetsbare mensen. Het motto is  ‘Geen schrale zorg voor iedereen, maar zorg op maat.’

Combizorg staat of valt bij goede samenwerking met andere zorgaanbieders; verpleegzorg van het verpleeghuis, thuiszorg van de thuiszorgorganisatie, huishoudelijke hulp van de gemeente. Instellingen moeten stoppen met elkaar te beconcurreren en moeten gaan samenwerken zodat mensen kunnen worden verpleegd in hun eigen woning. Oké, dat vergt coördinatie en afstemming onderling maar met de joint venture is veel te bereiken.

Verpleeghuizen of vestigingen die erop lijken kosten veel: kapitaalslasten, energie, verzekeringen en belastingen. Er komt veel geld vrij als een deel van deze tehuizen niet meer nodig is en kan worden afgestoten. De zorg wordt er goedkoper door omdat mensen thuis in hun eigen woning kunnen worden verpleegd.

Niet elk huis is geschikt voor verpleging. Zulke huizen moeten worden aangepast. Soms moet er een aanbouw komen. Gelukkig is er de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  die voorziet in woningvoorzieningen en aanpassingen. De gemeente voert deze wet uit en kan dus heel goed bijdragen aan de belangrijke doelstelling dat mensen zo lang mogelijk blijven wonen in hun eigen huis.

Verpleeghuiszorg buiten de muren van het verpleeghuis biedt ook als voordeel dat de verpleegde niet hoeft te verhuizen naar het verpleeghuis. Zo’n verhuizing brengt allerlei lasten met zich mee en veelal een hoge eigen bijdrage. Je hebt dan het gevoel dat je spaarzaam leven voor niets is geweest.   

Wanneer voorheen een indicatie was voor het verpleeghuis, kan nu met het programma VerpleegThuis eerst gekeken worden of verpleging thuis in de eigen bestande woning veilig en verantwoord kan gebeuren. Het programma is bedoeld voor mensen met dementie of ernstige lichamelijke beperkingen.

Neem de heer Van Weede (84) in de Krimpenerwaard. Hij heeft sinds negen jaar een dwarslaesie en kreeg in december een hersenbloeding. Hij heeft een indicatie voor zorgzwaartepakket 6, waarmee hij naar een verpleeghuis zou kunnen gaan. Maar dat wil hij absoluut niet. Met VerpleegThuis krijgt hij thuis dezelfde verzorging als in een verpleeghuis met steun van mantelzorgers.

Met VerpleegThuis kan een opname in het verpleeghuis worden uitgesteld en misschien wel afgesteld. Prachtig toch, maar niet voor hier. Woonzorggroep Samen vindt het te duur. Maar ook Samen weet dat de beddencapaciteit in haar vestigingen over drie of vier jaar is bereikt. Wat is het alternatief? Groeiende wachtlijsten? Zieke mensen die dan niet de verpleegzorg krijgen waar ze recht ophebben? Ik ben bang van wel. Waarom start Samen niet met een proef?

Eugeen Hoekstra

 

 

 

Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalReageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: