Vernieuwde aanpak voor dorps- en wijkbezoeken

Gemeente Schagen hecht veel waarde aan de deelname van haar inwoners en ondernemers aan de samenleving, en specifiek aan de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Het coalitieakkoord 2022-2026 onderstreept deze betrokkenheid door vast te leggen dat het college elke twee jaar de dorpsraden en wijkverenigingen bezoekt.

Betrokkenheid en samenwerking centraal

De gesprekken die tijdens deze bezoeken worden gevoerd, zijn altijd waardevol gebleken. Er is sprake van een goede samenwerking en wederzijds begrip. Toch is er ruimte voor verbetering om nog beter aan ieders behoeften te voldoen. Daarom introduceert de gemeente een nieuwe opzet voor deze bezoeken, met als doel de samenwerking en communicatie verder te versterken.

Vernieuwing en verbetering

Hoewel de huidige opzet van de collegebezoeken waardevolle gesprekken heeft opgeleverd, zijn er signalen dat deze aanpak niet volledig aan alle wensen voldoet. De voorbereiding van de bezoeken wordt door dorpsraden, wijkverenigingen en de organisatie als uitdagend ervaren. Daarnaast bleek dat de gesprekken soms niet op het juiste strategische niveau werden gevoerd en dat de verbinding met de bredere gemeenschap vaak onvoldoende was.

Nieuwe opzet: avonden en agenda’s

Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft de gemeente besloten de bezoeken naar de avonduren te verplaatsen. Dit maakt het voor bewoners en ondernemers makkelijker om deel te nemen aan open gesprekken en hun stem te laten horen. Daarnaast wordt er gewerkt met een standaard agenda, waarin vooraf zorgvuldig wordt gekeken naar relevante onderwerpen. Hierdoor kunnen gesprekken effectiever worden gevoerd en wordt niet alleen gefocust op lopende pijnpunten, maar ook op strategische kwesties en toekomstige plannen.

Samen sterker

Met deze nieuwe aanpak wil de gemeente Schagen de band met haar inwoners en ondernemers verder versterken. “Door de betrokkenheid te vergroten en de communicatie te verbeteren, streven we naar een samenleving waarin iedereen zich gehoord en betrokken voelt bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid. We kijken uit naar de waardevolle interacties die deze vernieuwde opzet zal brengen,” aldus burgemeester Marjan van Kampen.

Wil je niets missen uit Schagen en de regio?
Avatar foto
Dit bericht is afkomstig van de gemeente Schagen. Meer weten? Kijk op www.schagen.nl.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):