Uitstel energievisie NH-Noord

WIERINGERMEER – Stichting Red de Wieringermeer wil uitstel van de energievisie Noord-Holland Noord.

De stichting heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gevraagd om het besluit over de energievisie Noord-holland Noord uit te stellen totdat burgers en maatschappelijke organisatie daarover zijn gehoord.

Verder is ‘Red de Wieringermeer’ van mening dat het in deze visie opgenomen plan de aanleg van bovengrondse kabelleidingen voor het 380KV net dwars door de provincie naar Middenmeer achterhaald is. 

Het landschap wordt hiermee voorgoed aangetast vindt zij. De actiegroep geeft in een brief aan Gedeputeerde Staten aan dat de onderbouwing van de hoogspanningsleidingen is gebaseerd op achterhaalde prognoses van de energiebehoefte in Middenmeer.

De schatting is uit 2019 en de werkelijke energiebehoefte in 2030 zal volgens ‘Red de Wieringermeer’ hooguit 35% zijn van de prognose van de provincie. Inmiddels is duidelijk dat 3 tot 4 van de 7 gewenste datacenters niet meer voor 2030 zullen worden gerealiseerd.

Daarmee ontbreekt de basis voor de voorgestelde aanleg van een 380 KV leidingtracé naar Middenmeer, aldus deze actiegroep.

Avatar foto
Kitty Mertz is al vele jaren vaste kracht op de redactie van Noordkop Centraal. Ook is Kitty een van de presentatoren van de radioprogramma's Krieken en Met de deur Open. En Kitty presenteert de TV programma's Straatpraat en De Bank. Iets delen met Kitty? Stuur het naar kitty.mertz@noordkopcentraal.nlGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):