Lange Jaap is ‘veilig’

DEN HELDER – In het rapport dat Rijkswaterstaat onlangs ontving van TNO en SEC staat dat de vuurtoren, ‘Lange Jaap’, in Den Helder veilig en benaderbaar is.

De onderzoekers hebben na twee drone inspectie vluchten de verzamelde beelden geanalyseerd en de bevindingen in een rapport opgeleverd aan Rijkswaterstaat.

Dit biedt de gemeente Den Helder de mogelijkheid om het ingestelde gebiedsverbod te heroverwegen. Hierdoor kan de vuurtoren fysiek worden betreden om te starten met het vervolgonderzoek.

Het vervolgonderzoek bestaat uit het bepalen van de fysieke gesteldheid van de vloeren en wordt vloer voor vloer uitgevoerd. Dit moet uiteindelijk leiden tot een compleet beeld van de fysieke gesteldheid van de toren. 

Daarmee kan Rijkswaterstaat vervolgstappen zetten met op termijn mogelijk het behoud van de vuurtoren.

Avatar foto
Bas Burlage was tot en met augustus 2022 actief op de redactie van Noordkop Centraal.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):