Twijfels over aanpak raadsthema’s blijven

SCHAGEN – Bij de VVD, D66, SP en Wens4U blijven twijfels bestaan over de procedure en een aanpak van raadsthema’s bestuurlijke vernieuwing en vergrijzing. 

De coalitiepartijen stelden voor om in deze nieuwe raadsperiode als raad daarin een regierol te nemen.

Alle partijen staan in principe positief tegenover het idee van raadsthema’s. Frans Jansen, fractievoorzitter D66, merkte wel op dat er over vergrijzing al veel in het coalitieakkoord staat, inclusief dat er een coördinerende wethouder moet komen.

De VVD en Wens4U wilden zich ook beperken tot één onderwerp. De VVD zelfs tot een onderwerp van beperkter omvang. Wens4U had er met name moeite mee dat bij bestuurlijke hervorming al een portefeuillehouder aangeven was in het document over verdeling functies in het college.

Lars Dignum van JESSLokaal legde namens de coalitiepartijen omstandig uit waarom men deze raadsthema’s had gekozen. In de coalitiebesprekingen met alle partijen waren beide onderwerpen boven komen drijven voor een raadsakkoord. Nu geen portefeuillehouders aangeven zou procesvertragend kunnen gaan werken. GroenLinks gaf volop steun aan het voorstel van de coalitiepartijen.

Na een schorsing werd aangedrongen door de oppositiepartijen VVD, Wens4U, SP en D66 om te starten met alleen het thema bestuurlijke vernieuwing en nog geen portefeuillehouder aan het thema te koppelen.

Bij stemming over het oorspronkelijke voorstel bleek er een ruime meerderheid van CDA, JESSLokaal, PvdA, Seniorenpartij, Wens4U en GroenLinks voor te zijn.

Avatar foto
Joop Luten was enkele jaren als vrijwilliger actief voor de redactie van Noordkop Centraal. Joop maakte nieuwsvideo's en richtte zich daarnaast op politiek en cultuur. Samen met Rutger Jan Bredewold maakte hij de kunstserie 'Zien wat je bekijkt' voor Noordkop Centraal TV.Reageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: