Tag Archief van: regio

PWN: € 10,- meer voor water

/
SCHAGEN – Een gemiddeld huishouden betaald in 2024 ongeveer € 10,- meer voor de waterrekening. Dat blijkt uit de tarieven die PWN maandag bekend maakte. Vanaf 1 januari 2024 betaalt een consument € 1,77 per duizend liter drinkwater. Dit betekent € 0,00177 per liter. Hier komt dan nog € 77,55 vastrecht per jaar bij. De bedragen zijn inclusief 9 procent btw en exclusief belasting op leidingwater. Dit betekent dat de waterrekening voor een gemiddeld huishouden volgend jaar met ongeveer € 10,- stijgt.

NL-Alert testbericht op maandag 4 december

/
REGIO – De overheid zendt maandag 4 december rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht uit. Zo ervaren mensen hoe het is om een NL-Alert te ontvangen. Wanneer je deze ontvangt, hoef je niets te doen. Inmiddels ontvangen bijna alle Noord-Hollanders van 12 jaar en ouder (92%) het NL-Alert testbericht.

Grote Clubactie weer succesvol in Schagen

/
SCHAGEN - De Grote Clubactie is dit jaar met een totaalopbrengst van € 16.381.041,- een ongekend succes. Er werd maar liefst 3,6 miljoen euro meer opgehaald dan vorig jaar. Verenigingen uit Schagen haalden samen € 49.396,80 op. De Grote Clubactie loterij is al jaren de grootste fondsenwervende actie voor sport-, cultuur-, en hobbyverenigingen in Nederland. Van elk verkocht lot van €3,- gaat €2,40 (80%) naar de clubkas. Dat is het hoogste uitkeringspercentage van alle fondsenwervende loterijen.

Schager VVD’ers schrijven brief aan Dilan

/
SCHAGEN - Maarten Oldenburg en Jan Bouwes, goed voor bijna 100 jaar VVD lidmaatschap, hebben een brief gestuurd naar lijsttrekker van de VVD Dilan Yesilgös-Zegerius en de VVD fractie van de Tweede Kamer.  In de brief meldt het tweetal verbaasd te zijn over het standpunt van de VVD om na afweging van diverse belangen niet deel te nemen aan landsbestuur.  "Door het kabinet te laten vallen vanwege de migratieproblematiek heeft u juist de kans om deel te nemen in een rechts kabinet met als hoofdmoot deze migratieproblematiek te willen aanpakken niet opgepakt door gedoogsteun te willen inzetten", meldt het tweetal.  Het advies van Oldenburg en Bouwes is als volgt: "Door mee te gaan over rechts en op zijn minst samen met PVV, NSC en BBB deze mogelijkheid zo snel en zo zorgvuldig mogelijk te onderzoeken laat u zeker een groot aantal VVD stemmers niet in de kou staan." 

Zware windstoten: code geel aan de kust

/
REGIO - Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten op vrijdag. Voor de kustprovincies is code geel afgegeven.  De windstoten komen vooral voor tijdens buien. Vlak aan zee kunnen ze een snelheid hebben tot ongeveer 100 kilometer per uur. Landinwaarts kunnen windstoten voorkomen met een snelheid van 75 tot 90 kilometer per uur. De wind komt vrijdag uit het noordwesten en neemt in de loop van de avond langzaam in kracht af. Code geel geldt van 9.00 tot 18.00 uur in Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Groningen, Friesland en Flevoland.

Rijk wil concrete maatregelen natuur NH

/
SCHAGEN  - Het Rijk wil concretere acties om ook in de toekomst de verslechtering van de beschermde natuur tegen te gaan. Noord-Holland is volgens het rapport op de goede weg en neemt al veel maatregelen neemt om de verslechtering van de Europees beschermde Natura 2000-gebieden tegen te gaan. Tegelijkertijd zijn er bij het Rijk nog meerdere onzekerheden. Zo is door de val van het kabinet onduidelijk welke financiële middelen beschikbaar. Daarnaast is het landbouwakkoord mislukt en mist Noord-Holland daardoor maatregelen voor de verduurzaming van de hele landbouwsector.

Minder werklozen en bijstandsontvangers

/
SCHAGEN - In de gemeente Schagen is het aantal mensen met een WW-uitkering gedaald, blijkt uit statistieken van het UWV. In september 2023 stond de teller in de gemeente Schagen op 305  mensen met een WW-uitkering en in oktober waren dat er 292. Vorig jaar oktober waren 258 mensen werkloos. Landelijk gezien stromen 2,9% van de mensen vanuit de WW door naar de bijstand. In de drie regio’s in Noordelijk Noord-Holland ligt dit aandeel lager, namelijk 2,3%. In oktober 2023 werden er in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord 4.940 WW-uitkeringen verstrekt, een daling van 0,8% ten opzichte van de maand ervoor, meldt het UWV.

Jongeren in debat over natuur en OV

/
REGIO - 23 jongeren deden vrijdag mee aan het Provinciaal Jeugddebat in het provinciehuis in Haarlem. De dag werd geopend door Provinciale Statenlid Julia Schneemann van VOLT. Aan de hand van een quiz ging zij in gesprek met de jongeren over wat het werk van een Statenlid inhoudt en wat een provincie doet.  Zij kwamen discussiëren met de Statenleden Michel Becker van de BoerBurgerBeweging, Fatima Oulad Hadj van de PvdA en Walter Freeman van GroenLinks over belangrijke thema's waar de provincie mee bezig is, zoals openbaar vervoer en bereikbaarheid en natuur en recreatie.  De 29e editie van het Provinciaal Jeugddebat werd georganiseerd door de Nationale Jeugdraad (NJR) en de provincie Noord-Holland.

Inschrijving geopend voor 50e Ronde van NH

/
NOORDKOP - Fietsliefhebbers opgelet. De inschrijving voor de Ronde van Noord-Holland is geopend. De fietsklassieker wordt gereden op 20 april 2024. Meedoen betekent fietsen langs velden vol vrolijk gekleurde voorjaarsbloemen, historische molens, groene weilanden en fraaie dorpjes. "Alsof je in een schilderij van een Hollandse meester rondtrapt", aldus de organisatie. Voor zowel de rustige recreant als recreatieve racefietsers zijn er drie afstanden van 85, 110 of 160 km. De reguliere inschrijving is geopend tot en met 8 april 2024. Inschrijven is mogelijk via www.rondevannoordholland.nl.

Symposium tegen kindermishandeling in Schagen

/
SCHAGEN - Veilig Thuis organiseert in het kader van de Week tegen Kindermishandeling op 28 november een minisymposium in Schagen, voor geïnteresseerde professionals die in hun werk hiermee in aanraking komen. Naar schatting groeit 3 procent van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Met als thema ‘Deel je zorgen. Je staat er niet alleen voor’ vindt van maandag 20 november tot en met zondag 26 november de Week van de Kinderbescherming plaats. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Meer informatie is te vinden op Veiligthuisnhn.nl en Weektegenkindermishandeling.nl

DB-leden HHNK krijgen hoger salaris

/
REGIO - Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in meerderheid de verhoging van de bezoldiging van de leden van het dagelijks bestuur goedgekeurd. Zij mogen met terugwerkende kracht vanaf hun benoeming medio mei dit jaar € 142.000,- extra verdelen. De reden van de verhoging ligt in de aanname dat de vijf bestuursleden meer dagen werken dan drie per week. Een paar fracties, waaronder die van het CDA, dienden een amendement in om de verhoging pas in 2027 te laten ingaan omdat volgens hen de verhoging nu niet valt te rechtvaardigen met het oog op de flinke verhoging van de waterschapsbelastingen en de maatschappelijke verontwaardiging die hierover zal ontstaan. Het voorstel werd met 10 voor en 14 stemmen tegen verworpen.

Rapport ecosysteem gericht baggeren Waddenzee

/
DEN HELDER - De Waddenacademie heeft op verzoek van de Waddenzeehavens, Rijkswaterstaat, verschillende natuurorganisaties en Sportvisserij Nederland een rapport uitgebracht over het baggeren in en rond de Waddenzee. Tegelijkertijd moet dit geen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de havens en eilanden. Het baggeren is belangrijk voor de kustveiligheid en de scheepvaartroutes. De inventarisatie vormt onderdeel van de Agenda voor het Waddengebied 2050. Het doel is om te streven naar een slimmere aanpak waarbij minder of geheel niet wordt gebaggerd. Meer over het rapport is te vinden op Waddenacademie.nl