Start aanleg fietspad Burgerbrug

Het Hoogheemraadschap is maandag gestart met de aanleg van een nieuw fietspad langs de Burgerweg tussen de Grote Sloot bij Burgerbrug en de Westfriesche Omringdijk. Begin oktober wordt ook de Burgerweg zelf opgeknapt en verbreed. De weg wordt tijdelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer. De werkzaamheden duren tot het eind van het jaar.

De werkzaamheden werden eerder uitgesteld omdat er nog geen overeenstemming was over het tracé voor het fietspad. Daarom is besloten de aanleg van het fietspad in twee delen te knippen. Het eerste deel, tussen het gemaal en de Westfriesche Omringdijk, wordt nu aangelegd. Het overige deel zal medio 2012 worden aangelegd, nadat de functie van het gemaal is gewijzigd. 

Gestart wordt met het dempen van de sloot naast de weg. Volgend voorjaar, als het zand is gezakt, wordt asfalt aangebracht. De verbreding van de Burgerweg vindt al dit najaar plaats.

Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):