Praten met de burger

Goed initiatief van burgemeester Marjan van Kampen over het inwonerspanel. Zodoende kunnen we allemaal meedenken over zaken die ons aangaan. De vraag is natuurlijk om welke zaken gaat het. Nou, zegt Van Kampen, dat kan van alles zijn, grote onderwerpen als bezuinigingen en kleine dingen in onze buurt of wijk. Goed idee? Ik had me al eerder opgegeven zodat ik weet hoe het werkt. Ben ik tevreden?

Ik krijg dus geen brief omdat ik al lid ben, maar een mailtje met het verzoek om opnieuw mijn personalia op te geven. Daarnaast werd mij gevraagd onderwerpen te noemen die ik op dit moment belangrijk vind. Zwerfvuil heb ik genoemd, maar ook woningbouw en zorgbeleid specifiek voor Schagen. Maar ja, wat zijn mijn ervaringen tot nu toe met het inwonerspanel?

De gemeente laat de enquêtes doen door een extern bureau en dat kost geld. Een peiling kost de gemeente Schagen gemiddeld tussen de 3.000 en 4.000 euro afhankelijk van de grootte van het onderzoek. Nadeel is ook dat alleen mensen meedoen die handig  zijn op het internet. Wie dat niet is, of helemaal niet is aangesloten op het internet, vallen buiten de boot. Ik denk aan ouderen, maar ook aan migranten, laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking.

Tweede nadeel is dat hoofdzakelijk mensen meedoen die mondig zijn en hun mening goed kunnen verwoorden. En wat mij ook ergert is dat je na het verschijnen van de uitkomsten van de peiling niets meer hoort van de gemeente. De laatste peiling ging over het openbaar groen in de gemeente. De resultaten van de peiling logen er niet om: slechts vijfjes en zesjes. Wat wegblijft is de reactie van de gemeente op de resultaten. Er is geen following up.   

Ook mag je de vraag stellen of er geen sprake is van misleiding of discriminatie als ik lees dat het onderzoeksbureau gaat selecteren aan de poort. Je moet namelijk opgeven hoe je gezinssamenstelling is, hoe oud je bent en welke opleiding je genoten hebt. Die gegevens hebben we nodig, schrijft het bureau, om enquêtes zo veel mogelijk te richten op de mensen voor wie het onderwerp relevant is. Dus wat relevant is voor mij gaat het bureau voor me bepalen. Ik ben oud en slecht opgeleid: wij slaan u lekker over. Pure leeftijdsdiscriminatie natuurlijk. Waarom zou oppassende grootouders op een kleinkind geen mening hebben over kinderopvang?  Zo krijg je geen eerlijke uitkomsten omdat er groepen bij voorbaat worden uitgesloten.

De dorpsraad van Petten hield een enquête onder de dorpsbewoners over de komst van een AZC in het dorp. De meerderheid gaf aan een AZC geen goede zaak te vinden in verband met de dorpsvernieuwingsplannen. De gemeenteraad overrulede het advies van de dorpsraad waardoor de dorpsraad in zijn hemd werd gezet.

Er was een informatieavond, maar het besluit dat het AZC er zou komen, stond al vast. Dorpsraad of geen dorpsraad. We gaan naar Geldermalsen. Ook hier ging het om een AZC. Het liep daar helemaal uit de hand. Het college daar had kunnen en moeten weten dat ze de verkeerde volgorde kozen. Je moet mensen laten meedenken en meepraten en dan pas het besluit nemen. Nu waren de inwoners pissed off.

Bestuurders zijn bang voor boze en grove of goedgebekte en geïnformeerde burgers, maar wat is er mis met mondige burgers? Die boosheid kan voorkomen worden door eerlijk en open te communiceren met de bevolking.   

De gemeente staat bij de burger altijd met drie nul achter. Een inwonerspanel waaraan ook nog eens geen kop en staart zit, maakt dit er niet beter op. Hoe dit komt? Het komt door gebrek aan vertrouwen in onze volksvertegenwoordigers. In maart 2014 hield het Noordhollands Dagblad een peiling onder haar lezers. In die peiling werd de vraag gesteld of zij vertrouwen hebben in de mensen die hen in de raad vertegenwoordigen, dat zij ook hun belangen behartigen. Slechts 27 procent van de deelnemers aan de enquête heeft hier vertrouwen in.

Peilingen zijn vragen naar een mening. Wat vindt u van dit en wat vindt u van dat. Bedankt en gaat u maar weer lekker door met waar u mee bezig bent. De enige goede peiling is het referendum. Dan gaat het niet om wat vindt u ervan, maar bent u voor of tegen.   

Eugeen Hoekstra

 

 

 

 

Delen is leuk
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalReageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: