Portret: Angelique van Wijk | VVD

“Als ik een doel stel kan het lang of kort duren, maar meestal komt het wel goed.”

Ze werd 47 jaar geleden in Schagerbrug geboren en woont er nog steeds: Angelique van Wijk is een trouwe inwoner van de gemeente Schagen. Ook tijdens haar studie economie verliet ze de regio niet. Schagen heeft wat haar betreft alles te bieden: “Onze gemeente heeft heel veel mooie plekken, strand, zee, bos. Maar ook de stad met alle lichtjes en mooie geveltjes.”

Wat Angelique doet voor werk? “Wat doe ik niet?” De onderneemster bekleedde staffuncties in de marketing en communicatie bij grote organisaties en richtte daarna haar eigen bureau in die sector op, maar stond in het verleden ook op de markt, verkocht keukens, deed aan fotografie en verbouwde huizen. Aanmodderen doet ze niet aan. Ze is doelgericht: “Als ik een doel stel kan het lang of kort duren, maar meestal komt het wel goed.” Daar heb je wel geduld voor nodig zeg ik haar. “Dat heb ik ook, anders moet je niet de politiek in gaan. Dan moet je beslissingen durven nemen maar ook geduld hebben.”

Politiek

Tien jaar geleden begaf Angelique zich voor het eerst op het politieke speelveld. Vanaf de zijlijn in eerste instantie. “Ik deed de communicatie voor de VVD fractie. Dan rol je er al een klein beetje in.” Dat ze aansluiting voelde bij de VVD was geen verrassing. “Ik was al liberaal voor dat ik het woord kende.” Vier jaar geleden stond ze voor het eerst op de kandidatenlijst van de liberale partij. Dat voelde voor haar als een goed moment. “Ik dacht als ik het nu niet doe ik het misschien wel nooit en dan heb ik het nooit ervaren.” Ook vond ze dat er wel eens dingen niet goed gingen. “Dus ik dacht laat mij maar eens even in de keuken kijken.”

Na vier jaar als raadslid werd ze afgelopen jaar tot lijsttrekker verkozen. De kersverse lijsttrekker staat voor het principe dat iedereen z’n eigen broek moet ophouden. “Je kan alles bereiken maar je moet wel je best doen.” Mensen die het echt nodig hebben krijgen wel een steuntje in de rug wat haar betreft, maar verder is ze van de overtuiging dat mensen dat mensen hun eigen keuzes mogen maken en doelen mogen nastreven. “Hoort bij het leven en bij volwassen zijn.”

Ze vertelt dat haar partij een grote slagkracht heeft op lokaal gebied. Met name omdat de VVD op verschillende niveaus samenwerkt. “De VVD zit zowel bij de provincie als het Rijk in de coalitie, je kan die lijn gebruiken om zaken voor jouw gemeente te verbeteren.” Dat heeft lokale voordelen vertelt ze. Zo is de partij bezig met de verkeersveiligheid van de N9 bij Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug. Onlangs kaartte Angelique dit aan bij de provincie, die in overleg gaat met het Rijk om te kijken hoe de situatie verbeterd kan worden. Daarnaast oefende de VVD druk uit om ervoor te zorgen dat windmolens op minimaal 600 meter afstand van omliggende woningen worden geplaatst.

Lokale partijen missen die slagkracht zegt Angelique. En dat is nou net wat er volgens haar nodig is om grote problemen als woningnood en klimaatverandering aan te pakken.  

De VVD is een partij die van wanten weet en veel kennis in huis heeft, vertelt Angelique. Ze geeft aan dat, tien van de 17 leden die op de lijst staan, bestuurlijke ervaring hebben. En dat is nodig zegt ze: “De gemeente komt voor grote dilemma’s te staan. Woningbouw, energie, vergrijzing. Daarnaast hebben we een gemeentelijke organisatie waar 50 vacatures zijn en de portemonnee behoorlijk leeg is. Dat pakket moet bestuurd worden. In het verkiezingsprogramma van de VVD staan ambities. Geen beloftes, want de uitkomst van beloftes van de zittende coalitie zien we terug in het huidige begrotingstekort van 2,6 miljoen euro. Wat de VVD doet moet realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn.” 

De speerpunten van aankomende verkiezingen? Woningbouw. “Er zijn plannen niet uitgevoerd. Er staan plannen in de ijskast, het is tijd om die eruit te halen.” Hoe? “De buitenrand van de kernen oprekken met nieuwbouw, het splitsen van woningen en het omvormen van woningen.” Daarnaast wil de partij meer woonprojecten realiseren “Elk jaar minstens 300 woningen bouwen. Het liefst 500. Betaalbaar en naar behoefte.” Ook wil de VVD inzetten op de bereikbaarheid. Zowel boven als ondergronds. Met ondergronds heeft ze het niet over metro’s en tunnels maar over data. “Omdat mensen steeds meer thuis gaan werken moet dat veilig en goed geregeld zijn.” 

Terugkijken en toekomstmuziek

Angelique is trots op de nieuwbouwwijk Buitenvaert in Schagerbrug, die er kwam na een samenwerking met de provincie. In eerste instantie mocht er niet gebouwd worden omdat het werd gekenmerkt als een broedgebied voor vogels. “Toen bij de provincie de gedeputeerde Woningbouw een VVD’er werd, hebben we die ervan kunnen overtuigen dat er geen vogels broeden.

Daarnaast noemt ze het ‘Sociaal domein’. “Ik heb er op aangedrongen dat er KPI’s moesten komen.” Dat zijn indicatoren voor de kwaliteit en snelheid waarmee de gemeente zorg levert.

Angelique vult de lijst met successen aan: de fusie van voetbalverenigingen in Schagen, woningbouw op het bedrijventerrein van Oudshoorn en de BIZ-bijdrage aan winkeliers, waarmee ze kunnen investeren in het winkelgebied om het aantrekkelijk te maken. 

Het doel voor aankomende verkiezingen? “Tien zetels is het doel.” De partij heeft er nu vier. Ze corrigeert: “Ergens tussen de vier en de tien.” Daarnaast geeft de lijsttrekker aan dat de VVD ook weer in de coalitie wil. “Dat hebben we ook altijd gezeten, alleen het afgelopen termijn dan niet.” 

Avatar foto
Jesler Bos was in 2021 en 2022 in het kader van een landelijk samenwerkingsproject tussen de NOS en de lokale omroepen, namens de NOS, werkzaam bij Noordkop Centraal als algemeen verslaggever.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
2 antwoorden
 1. RaraAvis
  RaraAvis zegt:

  Het is opvallend hoe gemakkelijk partijen zich zaken naar zich toe rekenen. Hier is het de VVD gedeputeerde die in zijn eentje Buitenvaert mogelijk maakte nadat het college een zeperd bij de Raad van State heeft gehaald. Dit soort besluiten zijn collegebesluiten en daar zitten ook andere partijen in en wel GroenLinks, D66 en de PvdA. Wel opvallend is dat bij dat besluit niet het CDA van het college deel uitmaakte zoals tot voor de verkiezingen. Dat college met CDA-gedeputeerde Jaap Bond hield de ontwikkeling nog tegen.

 2. Dirk
  Dirk zegt:

  Trots vertelt de heer Stam dat zijn fractie ook een amendement aan leverde om de rijrichting in de Thorbeckestraat om te draaien, hetgeen ertoe leidt dat de bereikbaarheid aan de Oostkant van het centrum hersteld wordt en de verkeersdruk op de kruising Beethovenlaan-Nieuwstraat wordt verlicht.

  Herstellen???? Hoezo????

  Gaan we weer met de Thorbeckestraat?

  Luchtbed effect..

  Zonder overleg met de bewoners van de Thorbeckestraat, meneer Stam, grapje is snel gemaakt niet waar met 1 bewoner die niet namens alle bewoners mag spreken zonder onderzoek en zonder motivatie en voor-, en nadelen heeft u met VVD uw zin

  Uw slogan o.a.
  We steunen de ondernemers

  Dus bewoners steunt u duidelijk dus niet deze zijn ook inwoners en kiezers!!

  Ook geldt dit voor het CDA!

  VVD. 3 stemmen
  CDA 8 stemmen
  Senioren partij 4 stemmen

  15 voor en 10 tegen!!!!

  Dit levert niets op want door de rij richting verkeer om te draaien vanuit de Langestraat door Thorbeckestraat en kruist (ter hoogte van de T splitsing spoorovergang Hoep Zuid) met het verkeer van rechts vanuit Nieuwe Laagzijde rechts af moet de Stationsweg in en verkeer vanaf het Station de Stationsweg linksaf moet de nieuwe Laagzijde in want beiden kunnen dan niet meer door de Thorbeckestraat naar de Langestraat!

  Dan komt de gemeten intensiteiten extra 70% en 30% (punt voor de heer Hans Heddes 👍) door de Nieuwe Laagzijde, Gedempte Gracht en in aanraking bij afslag Laan het verkeer vanaf de Markt tegen.

  Nou heerlijk, via de Laan , met z’n allen rondjes rijden voor een plekkie in het centrum vanuit Schagen Noord om te winkelen terwijl vanaf 08:30 uur tot einde middag alle parkeer plekken bezet zijn voor min 2 uur!

  En dan te bedenken dat hierdoor voor de fietsers (voetgangers) dit nog meer onveiliger wordt!!!

  Hoe kun je als VVD (3) voltallig CDA (8) en Senioren Partij (4) hierin gigantisch overheen schieten??

  Er zit bij deze partijen totaal geen verantwoordelijkheid omdat de enige reden de VVD opgeeft “door Thorbeckestraat rij richting om te draaien van N naar Z omdat je nu alleen het centrum noord uit kan maar niet het centrum vanuit noord in kan!”

  Hallo…zeer zwak argument, je kunt van Noord via de Nieuwstraat en Markt over de Gedempte Gracht en Nieuwe Laagzijde alle winkels bereiken en uiteindelijk weer links af via de Thorbeckestraat terug naar Noord!

  En bij dit voorstel nieuwe rijrichting kom je de Gedempte Gracht tussen Laan en Markt niet in met de auto, niet handig dus!!!!
  En meer omrijden om weer uit het Centrum naar Noord te rijden, ook niet handig via de N245 dus krijgen we meer i.p.v. minder auto’s door het centrum en dit willen we toch juist niet? Oja de VVD wel dus, top!

  Dank VVD CDA en Senioren Partij!

  VVD en voltallig CDA en Senioren Partij stemden in 2020 voor autoverkeer rij richting Thorbeckestraat van Zuid naar Noord en nu op 17 februari tijdens de behandeling van het Verkeersplan 2022 rij richting Thorbeckestraat van Noord naar Zuid?

  En dan nog een puntje “de omzet keldert!?”

  Heel veel winkeliers bevestigen dat dit reuze meevalt en er is geen winkelier die denkt aan stoppen/sluiten en dit zijn geen aannames!

Reacties zijn gesloten.