Oude vergunning standplaatsen blijft intact

SCHAGEN – De oude standplaatsvergunning voor de standplaatsen in de Nieuwstraat in Schagen blijven geldig. Dat heeft het college van Schagen besloten na een advies van een onafhankelijke commissie. 

De standplaatshouders die voorheen bij de entree van het Makado Centrum stonden, moesten in verband met de verbouwing van het winkelcentrum tijdelijk verplaatsen naar de Nieuwstraat. 

De gemeente trok de oude standplaatsvergunningen in na klachten over geur op die tijdelijke locatie. Tegen het intrekken van de oude vergunning werd door de standplaatshouder bezwaar aangetekend. 

Het college heeft nu in de oude vergunningen de locatie tijdelijk gewijzigd. Deze tijdelijke wijziging duurt totdat het nieuwe standplaatsenbeleid in september is vastgesteld. Daarna gaat de gemeente in gesprek met de standhouders over hun standplaatsvergunning.

Voor wat betreft de geurhinder heeft het college handhavend opgetreden door het laten plaatsen van ontgeuringsinstallaties en het verplaatsen van de standhouders. 

De onafhankelijke commissie heeft geconstateerd dat deze maatregelen ertoe hebben geleid dat er geen onaanvaardbare geurhinder meer is voor de omwonenden. Aangezien zowel de standplaatsvergunning als de omgevingsvergunning in stand blijven, zal hiertegen niet handhavend worden opgetreden. 

Mocht de oliebollenkraam rond de jaarwisseling op de Nieuwstraat staan, dan moeten daarvoor de nodige vergunningen zijn verleend en volgt er mogelijk een geuronderzoek voor die kraam.

Avatar foto
Ed van Oerle is hoofdredacteur en algemeen manager van Noordkop Centraal. Iets delen? Iets delen met Ed? Mail naar ed.vanoerle@noordkopcentraal.nlReageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: