Onderzoek Lange Jaap vordert gestaag

DEN HELDER – In mei werd duidelijk dat vuurtoren Lange Jaap veilig te benaderen is. Dit bleek uit gegevens van twee drone inspectievluchten voor en na de drie stormen van februari. 

De onderzoekers van TNO en SEC hebben de verzamelde beelden geanalyseerd en de bevindingen in een rapport opgeleverd aan Rijkswaterstaat. De gemeente heeft het gebiedsverbod vervolgens opgeheven en de toren is te betreden voor nadere inspectie.

Die bestaat uit het bepalen van de fysieke gesteldheid van de vloeren en wordt vloer voor vloer uitgevoerd. Doordat per vloer gekeken wordt naar de constructieve veiligheid worden de uitkomsten daarvan niet eerder verwacht dan begin 2023. 

Het uiteindelijk doel is een compleet beeld van de toren zodat vervolgstappen gezet kunnen worden. Op het moment dat er een volgende stap gezet kan worden volgt er meer informatie en het heeft de voorkeur om dat ter plaatse met een fysieke bijeenkomst te doen.

Avatar foto
De bron van bovenstaand bericht is Regio Noordkop, de publieke lokale omroep voor de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon. Regio Noordkop is mediapartner van Noordkop Centraal.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):