Onderzoek haalbaarheid ontwikkeling Muggenburg-Zuid

Donderdag 23 december ondertekenden wethouder Jelle Beemsterboer en Peter van Oeveren, directeur Projecten, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling – regio Noord-West)een intentieovereenkomst voor het onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van een woonwijk op de locatie Muggenburg-Zuid in Schagen. Wethouder Woningbouw, Jelle Beemsterboer; “De woningnood is hoog. Daarom willen we snel starten met de bouw van de woonwijk in Muggenburg-Zuid. Samen met BPD gaan wij onderzoeken welke type woningen en hoeveel woningen wij aan de mooie stad Schagen kunnen toevoegen. Hierbij staat woongenot en veiligheid van de bewoners van Muggenburg op de eerste plaats en hebben wij een oplossing gevonden in een eigen aansluiting op de N245.”

Participatie

Bij het maken van het stedenbouwkundig plan wordt rekening gehouden met eerder geuite opmerkingen van belanghebbenden uit de omgeving. Ook in het vervolgtraject worden inwoners en direct belanghebbenden actief betrokken bij de totstandkoming van de woonwijk. Het woonprogramma wordt een mix van woningen en appartementen, zowel sociale woningen als ook betaalbare en middeldure koopwoningen en mogelijk ook huurwoningen.

Stedenbouwkundig schetsontwerp

Op 22 juni 2021 heeft de gemeente ingestemd met de ontwerp ‘Ontwikkelvisie 2040 stad Schagen’ waarin onder andere randvoorwaarden aan de woningbouwontwikkeling in Muggenburg Zuid zijn opgesteld. Hierbij is ook rekening gehouden met de toekomstige ontwikkeling van de stad en de randen daaromheen. In de intentieovereenkomst leggen zij de belangrijkste uitgangspunten voor het project in een stedenbouwkundig schetsontwerp vast.

Belangrijkste uitgangspunten

Naast het ontwikkelen van een verschillend en duurzaam woningprogramma vormen een optimale ontsluiting van de wijk en het zichtbaar houden van de historische kenmerken, de belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van het plan.

Ontsluiting

Muggenburg-Zuid krijgt een eigen aansluiting op de N245. Hierdoor wordt de wijk dus niet ontsloten via de bestaande wijk Muggenburg. En ook de Bonkelaarsdijk wordt niet gebruikt voor de ontsluiting van de wijk. In de stedenbouwkundige opzet wordt ruimte gereserveerd om aan te kunnen sluiten op een (eventuele) toekomstige zuidelijke rondweg.

Planning

De komende maanden worden gebruikt om de haalbaarheid van het plan verder uit te werken en een bestemmingsplan op te stellen. De bestemmingsplan procedure wordt naar verwachting in de loop van 2022 uitgevoerd, waarna eind 2022/begin 2023 de verkoop van de eerste woningen zou kunnen starten.

Dit bericht is afkomstig van de gemeente Schagen. Meer weten? Kijk op www.schagen.nl.Reageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: