Nog een AZC in Schagen?

Er komt er een in Petten in Huis ter Duin, goed voor 220 asielzoekers, maar daar blijft het niet bij. Waarschijnlijk komt er een AZC op het bedrijventerrein aan de Lagedijk. Prima geschikt voor dit doel, menen sommige fracties. Onverkoopbare bouwrijpe grond levert op deze manier toch zijn geld op. Zo dacht men ook in Geldermalsen. Ging helemaal verkeerd.

De wijze waarop de lokale politiek in Nederland omgaat met de komst van AZC’s is gewoonweg stuitend te noemen. Het begint vaak met een burgemeester die begint te roepen dat ‘we onze verantwoordelijkheid moeten nemen’. De telefoontjes van het COA en van het ministerie maken wat los bij onze burgemeesters. Zij werpen zich bijna allemaal op als moedertje kloek of vadertje goedzak en willen absoluut geen nee horen. Het AZC moet er komen.

Hoe het niet moet liet de gemeente Geldermalsen zien. Burgemeester Miranda de Vries heeft een geweldige inschattingsfout gemaakt van wat er leeft onder de bevolking. Haar verzekering dat het haar te doen was om medemenselijkheid ondergroef ze zelf door te zeggen dat het AZC een geweldige financiële opsteker voor de gemeente zou betekenen. Het AZC zou in een klap onverkoopbare grond in een klap flink veel geld opleveren. Doorgestoken kaart heette dit en dat kwam haar duur te staan. De Vries kon niet anders doen dan terugkomen op haar besluit; dit betekende zwichten voor het tuig dat daar huis heeft gehouden. Deze zelfvernedering mag ze zich zelf aanrekenen.

Wat De Vries liet zien is hoe lokale bestuurders arrogant kunnen zijn en vanuit een ivoren toren directieven afvuurt op hun onderdanen hoe ze dienen te denken en te leven. Tot overmaat van ramp zitten we nog steeds opgescheept met een ongekozen burgemeester, een rijksambtenaar die bij tijd en wijle een witje voetje moet halen bij de minister van Binnenlandse Zaken om haar carrière veilig te stellen en dan komt zo’n vluchtelingenverhaal haar goed te pas.

Ook de gemeenteraad van Schagen kan er wat van. Met een staaltje politiek machtsvertoon zette een meerderheid de dorpsraad van Petten zonder pardon aan de kant toen het ging over de komst van het AZC in dit dorp. De dorpsraad oordeelde niet doen, de gemeenteraad oordeelde niets mee te maken. Dat AZC komt er. Hoe hooghartig kun je zijn.

Kijk, ons overbevolkt landje wordt bij elkaar gehouden door polderen, polderen en nog eens polderen: een normaal gebruik geworden om besluiten te nemen. Besturen is niet heersen, maar dienen. Zoals gezegd denkt Schagen na over nog een AZC in de gemeente, maar te hopen is dat onze burgemeester kiest voor de weg van het overleg, de dialoog, het referendum, voordat er onomkeerbare besluiten worden genomen. Bestuurlijk machtsvertoon wekt alleen maar irritaties op.

Als er een tweede AZC komt in Schagen waar komt-ie dan? Van belang s de grootte van het AZC en de vestigingsduur. Komen er duizend asielzoekers naar de Lagedijk of houden we het op vijfhonderd? En voor hoelang? Vijf jaar of tien jaar?

En er zijn meer vragen. Hoe houden we de asielzoekers bezig zodat ze zich niet vervelen? Is er genoeg werk voor ze? Het is een goede zaak dat ook Schagen nadenkt over het opvangen van asielzoekers. Veel burgers staan klaar als vrijwilliger om te helpen, maar dit betekent niet dat de gemeente zo maar over de zorgen van burgers heen kan walsen. In het algemeen ondervinden kleinschalige locaties weinig weerstand van de bevolking. Dit zou de leidraad moeten zijn voor de burgemeester van Schagen. Je moet een AZC zetten in de buurt van een kerk. Succes verzekerd. In Zaandam lukt het wonderwel.   

Eugeen Hoekstra

 

 

Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):