Nieuwe tijdelijke portefeuilles college

In verband met het terugtreden van Cor Quint als wethouder, heeft het college van burgemeester en wethouders de verdeling van portefeuilles opnieuw vastgesteld. Het gaat om een tijdelijke portefeuilleverdeling, totdat er een opvolger voor Quint wordt voorgedragen.

De portefeuilles van Quint worden als volgt verdeeld:

Wethouder Jongeren, Sport en Werkgelegenheid voor CDA
Puck de Nijs

 • Zorg en maatschappelijke ondersteuning (WMO, beschermd wonen, gehandicaptenbeleid, ouderenbeleid, welzijn en volksgezondheid)
 • Inclusiever samenleving (inclusief anti-discriminatie
 • Subsidieverordening
 • Project Huisvesting DOP Petten
 • Raadsthema Vergrijzing
 • Maatschappelijk vastgoed

Wethouder Wonen en Economie voor JessLokaal
Simco Kruijer

 • Grondexploitaties

Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Openbare Ruimte voor PvdA

Hans Heddes

 • Doelgroepen vervoer

Burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen

 • Inkoop en aanbesteding
 • accountant en auditcommissie
 • Belastingen
 • Financiën
 • Gemeentelijk vastgoed

De portefeuillehouders houden elk ook hun bestaande portefeuille.

Avatar foto
Dit bericht is afkomstig van de gemeente Schagen. Meer weten? Kijk op www.schagen.nl.Reageer op dit artikel