NIEDORP HANDHAAFT TARIEVEN OZB

Het college van Niedorp wil het tarief voor de Onroerend Zaakbelasting handhaven op f 11,50 per f 5.000,-.

Tijdens de begrotingsbehandeling is dat bedrag vastgesteld. Daarbij werd de aantekening gemaakt dat het tarief nog omlaag zou kunnen worden bijgesteld wanneer na de taxaties zou blijken dat de waarde van woningen veel hoger zou uitvallen. Door het eerder gekozen bedrag te handhaven verwacht de gemeente Niedorp ruim 250.000 gulden extra binnen te krijgen.

Niedorp wil het extra geld gebruiken voor het dekken van de tekorten in het lopende jaar.

Hoe groot die tekorten zijn is nog niet bekend. De gemeente verwacht nog tegenvallers bij de afdeling Sociale Zaken en door de fusie van de hulpverleningsregio’s. Ook is extra geld nodig voor de meldkamer.

Het OZB tarief wordt maandag besproken in de Commissie Financiën.


Publicatiedatum: 14 maart 2001
Tags:

Categorie: Archief
Aantal views: 13
Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):