Machiavelli in Hollands Kroon?

Uit een rapport van onderzoeksbureau Berenschot (dat eerder ook al het gebruik van restwarmte van datacenters onderzocht) blijkt dat het rond de komst van datacenters niet zuiver verliep. En dat is nog zacht uitgedrukt.

Toch constateert de ‘begeleidingscommissie’ van de gemeente na het lezen van het rapport meteen dat de onderzoekers geen juridische, financiële of andere formele misstanden hebben geconstateerd. In hoeverre kan het onderzoek onafhankelijk worden genoemd nu de onderzoekers werden begeleid door een commissie van de gemeente? Wat hield die begeleiding in?

Drie jaar geleden had de gemeenteraad van Hollands Kroon de mogelijkheid om een tweetal sjoemelende wethouders (Theo en Theo) weg te sturen maar heeft dat toen niet gedaan. Toen al bleek dat Meskers en Groot de gemeenteraad onvolledig en onjuist informeerden. En nu blijkt uit dat rapport van Berenschot dat er veel meer aan de hand was.

Voor de bestuurders heiligde het doel de middelen. Was dat niet staatsman Machiavelli die zo te werk ging en daarmee het grote voorbeeld was voor Meskers en Groot? Machiavelli vond het geoorloofd voor een bestuurder om te liegen, te manipuleren en anderen naar de mond te praten. En meestal deed hij dat in zijn eigen belang.

Je kunt je afvragen of Meskers en Groot er persoonlijk belang bij hadden datacenters in Hollands Kroon te krijgen. Inmiddels heeft een journalist uit Hippolytushoef aangifte gedaan tegen Hollands Kroon. De onderste steen moet boven komen.

Net als prinses Kate van Engeland deed met een foto, rommelde in het Kroondomein een klein groepje bestuurders en ambtenaren er met een kaartje wat op los om het een en ander mooier voor te stellen dan het in werkelijkheid was. Het doel was om Google en Microsoft ter wille te zijn en meer datacenters in Hollands Kroon te krijgen. Hoe dan ook. En daarmee werd de gemeenteraad en de bevolking van Hollands Kroon bedrogen.

De toenmalige coalitie, gedomineerd door SHK, VVD en CDA, sloot de gelederen en trok zich niets aan van een groot aantal (terecht) ontevreden Hollands Kroners die tekenden tegen de komst van nog meer van die onooglijke bunkers langs de snelweg. Datacenters zijn niet alleen lelijk maar gebruiken ook veel stroom. Daarnaast stoten ze ook nog veel warmte uit die niet opgevangen wordt om huizen of kassen te verwarmen, terwijl dat technisch wel mogelijk is.

Datacenters zijn allesbehalve milieuvriendelijk en lelijk om te zien. En toch was er een wethouder die beweerde dat datacenters de leefbaarheid van Holland Kroon vergroten! Dat was Theo Groot (CDA). En één gemeenteraadslid spande de kroon: Peter Meijer van SHK: die tekende de petitie tegen datacenters maar stemde er in de raad toch vóór. Blijkbaar verenigde hij twee rollen in één persoon: als inwoner had hij last van datacenters maar eenmaal in zijn rol als raadslid wilde hij ze graag. Gespleten persoonlijkheid of coalitiedwang?

In 2022 waren er gelukkig gemeenteraadsverkiezingen. Hollands Kroners die liever niet méér lelijke betondozen langs de snelweg wilden zien stemden niet meer op SHK, VVD en het CDA. En ook niet op D’66 want al deze partijen toonden zich liefhebbers van datacenters. Hollands Kroners bleken het zat te zijn zich door Meskers en Groot te laten manipuleren en te misleiden en stemden massaal op Onafhankelijk Hollands Kroon. Toch kwamen er twee datacenter-minnende partijen, namelijk D’66 en SHK, in de nieuwe coalitie.

Als je uit de Randstad komt en naar de Kop van Noord-Holland rijdt wordt je meteen bij het passeren van de gemeentegrens van Hollands Kroon met de erfenis van ex-wethouders Meskers en Groot geconfronteerd: overal wuivende windturbines en roodgloeiende datacenters. Je rijdt door een corridor van fabrieksgebouwen van Microsoft en Google. Volgens ex-wethouder Groot hebben ze voor meer leefbaarheid gezorgd. Hoe heeft hij zo’n uitspraak kunnen doen?

Toeristen die op zoek zijn naar een omgeving met een aantrekkelijk landschap komen in Hollands Kroon steeds minder aan hun trekken omdat alles is gericht op economische groei en technologische ontwikkeling. Het (agrarische) landschap, de bewoners en de toeristen waren voor de ex- bestuurders Meskers en Groot blijkbaar van ondergeschikt belang.

In hoeverre zal het huidige gemeentebestuur de belangen van burgers beschermen en de steeds verdergaande onleefbaarheid van delen van de Wieringermeer tegengaan? Ex-bestuurders Groot en Meskers zijn al vertrokken, maar er zijn ambtenaren die zich schuldig hebben gemaakt aan misleiding en misschien zelfs strafbare handelingen. Worden zij nu aangepakt of wordt in het Kroondomein alles met de mantel der liefde bedekt? Blijft het doel de middelen heiligen in Hollands Kroon?

Avatar foto
Kees Zwaan is vast columnist van Noordkop Centraal.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
1 antwoord
  1. Arjan Koonings
    Arjan Koonings zegt:

    Schagen precies een zelfde geval aan de hand met verhuizing van COA van Petten naar SchagenOost

Reacties zijn gesloten.