HET DICTEE

SCHAGER DICTEE 2001

Over een catastrofe en applaus, de invoering van de euro, gratis parkeren, Gerrit Westerink en apologetische scherpslijperij.

1. In de gedachtegang van menig allochtone Schagenaar is de totstandkoming van het nieuwe stadskantoor aan de historische, pittoreske Laan een architectonische catastrofe, die menigeen de haren te berge doet rijzen. Nochtans is er een aantal andere inwoners van de Magnusveste, bij wie juist louter applaudisserende reacties zijn opgewekt, in dezen.

2. De heisa rond de weldoordachte invoering van de euro zal ook alhier aanstonds wellicht verstommen, wanneer blijkt dat de ingebruikneming van de nieuwe munteenheid niet hoeft te leiden tot impopulaire maatregelen in budgettaire zin. Desalniet-temin rijst de vraag, of de prestigieuze en met veel aplomb aangekondigde euro zal kunnen wedijveren met een financieel instituut als de Amerikaanse dollar.

3. De ooit gestelde vraag, of de expansie van Schagen het leefmilieu in onze stad al dan niet nadelig beïnvloedt, leidt nog immer tot ellenlang gediscussieer. Wat vaststaat is, dat het wijdverbreide lokale fenomeen ‘gratis parkeren’ nog elk weekeinde talloze Nieuwediepers, Heerhugowaarders en inwoners van Hippolytushoef naar ons stadscentrum trekt. En de Markt, het uitgaanscentrum, mag elke zaterdagavond steevast rekenen op nachtelijke bezoekers, die pas in de vroege uurtjes uitgebreakdancet lijken te zijn.

4. Hoewel de ambitieuze wethouder Gerrit Westerink voortdurend beweert, niet aan persoonlijke langetermijnplanning te doen, lijkt toch binnenkort een carrière als bur-gemeester een aanvang te nemen. De altoos toegewijde bestuurder bestond het zelfs de jokkebrok te spelen ten overstaan van een lokaal lid van het journaille, op het moment dat deze hem vroeg of hij nu wel of niet naar het ambt van burgemeester van Schagen had gesolliciteerd. Het leugentje om bestwil was waarschijnlijk het gevolg van ruggespraak met de illustere voorzitter van de vertrouwenscommissie.

5. Illustrator Paul Stoel heeft onlangs zijn visie op de geschiedenis van Schagen aan de goegemeente hier ter stede in stripvorm gepresenteerd. Stoels visie moet men evenwel rangschikken onder het kopje ’mijmeringen van een becommentariërend karikaturist’. Het gaat eerder hierom dan om historische data, gestoeld op empirische waarheidsvinding, zodat potentieel apologetische scherpslijperij ongetwijfeld moet uiteenspatten in een palet van contradictoir apodictische uitspraken.

Dictee is gecontroleerd door het Genootschap Onze Taal te Den Haag, des maandags 3 december 2001.

Copyright: Sjaak Euser en Marc Moussault, december 2001.

Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalReageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: