Helderse Lijn maakt treinreizen aantrekkelijker

SCHAGEN – Gedeputeerde Jeroen Olthof en directeur NS Tjalling Smit kwamen vrijdag 11 februari op werkbezoek in Schagen om het met wethouder Hans Heddes te hebben over het project Helderse lijn. 

In dit project wordt gekeken hoe de ruimtelijke, economische en recreatieve potentie van Noord-Holland Noord het beste benut kan worden met een aantrekkelijk, betaalbaar en duurzaam mobiliteitssysteem. 

De Helderse lijn, de spoorlijn tussen Den Helder en Heerhugowaard-Alkmaar, is de ruggengraat van dit mobiliteitssysteem.

De regiogemeenten, provincie en NS willen een plan opstellen dat de potentie van de regio meer zal gaan benutten en zo ook de potentie van de trein vergroten. Het plan richt zich juist niet alleen op meer treinreizigers, maar ook op verbetering van de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van de regio. 

Hierin willen alle partijen het reizen met de trein aanmoedigen. Want meer passagiers betekent dat treinen blijven rijden en er zelfs treinen bij moeten. Een goede bereikbaarheid is een voorwaarde om bovengenoemde ambities te kunnen realiseren. 

In het gezamenlijke overleg bespraken de partijen de onderlinge ambities en toekomstige ontwikkeling in de regio. Uit het plan dat zij bespraken zijn 10 punten naar voren gekomen die moeten leiden tot het beter benutten van de ruimtelijke, economische en recreatieve potentie van Noord-Holland Noord. 

De punten hebben allemaal een relatie met vervoer. Bijvoorbeeld het verbeteren van de totale reis per fiets en trein, het bouwen van woningen in de buurt van een station, het versterken van de combinatie deelvervoer-trein en het aantrekken van toeristen die met de trein reizen.

(Foto: Pierre Mettes)

Avatar foto
Bas Burlage was tot en met augustus 2022 actief op de redactie van Noordkop Centraal.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):