Handhaving op Witte Paal 308

Er is onvrede bij omwonenden en ondernemers rondom het perceel Witte Paal 308. Dit omdat al lange tijd (bouw) regels worden overtreden. Het gemeentebestuur gaat handhaven. Want er zijn verschillende overtredingen op het genoemde perceel in Schagen.

Er is al lange tijd sprake van overtreding van de bouw- en bestemmingsplanregels door de eigenaar van het perceel. De overtredingen gaan hierover: in strijd met de regels van het bestemmingsplan (illegale bewoning) en bouwen in afwijking van een verleende omgevingsvergunning. En is ook een onveilige situatie ontstaan.

De gemeente had al in november 2020 een bouwstop opgelegd. Daarin kreeg de gemeente gelijk van de Haarlemse bestuursrechter. Verdere handhaving was tijdelijk gestopt. Want de gemeente had, mede op advies van de rechtbank, een mediator ingezet om tot een oplossing te komen. Dat leidde niet tot succes. Het gemeentebestuur is niet tot overeenstemming gekomen met de eigenaar van het perceel. Daarom wordt de handhaving nu voortgezet. Daartoe is het gemeentebestuur ook verplicht.

Het illegale gebruik van een bouwwerk op het perceel moet stoppen. Ook moet de eigenaar een bouwwerk dat in aanbouw is weer afbreken, omdat het in strijd is met de verleende vergunning. Daarbij speelt de onveiligheid van dit bouwwerk een belangrijke rol. Die handhaving is er ook omdat de eigenaar gegevens moet aanleveren volgens de Wet Bibob. Die gegevens heeft de gemeente nog steeds niet ontvangen.

Het gemeentebestuur gaat nu doorpakken en handelen zoals de wet voorschrijft. Hierbij let de gemeente op alle belangen, dus ook op die van de omwonenden. De eigenaar krijgt van de gemeente eerst post;  twee ‘voornemens tot handhaving’. Daarop kan de eigenaar nog zienswijzen indienen. Als die niet tot een ander oordeel leiden, neemt de gemeente vervolgens de besluiten tot handhaving. Dat betekent dat binnen een gestelde tijd aan de wettelijke eisen moet worden voldaan. Zo niet, dan wordt een last onder dwangsom opgelegd. De overtreder heeft recht op onafhankelijke toetsing van de besluiten in bezwaar en beroep.


Publicatiedatum: 30 september 2022
Categorie: Gemeentenieuws
Aantal views: 697
Avatar foto
Dit bericht is afkomstig van de gemeente Schagen. Meer weten? Kijk op www.schagen.nl.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):