Gebruikers sporthal Anna Paulowna klagen

ANNA PAULOWNA – Gebruikers van sporthal Veerburg in Anna Paulowna klagen over achterstalling onderhoud van het sanitair en de luchtkwaliteit in de toneelzaal.

CDA en VVD zijn ontevreden over de voortgang van de nieuwbouw van een multifunctioneel centrum (MFC) Veerburg. Raadsleden van CDA en VVD zijn benaderd tijdens het raadscafé op 16 mei door inwoners. Gebruikers lopen tegen allerlei problemen aan.

Volgens CDA en VVD heeft de raad reeds in november 2020 een geamendeerd besluit genomen over MFC Veerburg, waarin om een uitgebreid onderzoek is gevraagd. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon op 25 november 2021 besloten om te kiezen voor scenario 3. In dit scenario wordt het volgende gedaan:

 1. Bouw nieuwe sporthal op sportcomplex Kleine Sluis in Anna Paulowna.
 2. Slopen van de huidige sporthal (inclusief kleed- en wasruimten, tribune) en trainingshal.
 3. Behoud van het in 2013 gerealiseerde bijgebouw. Dit is een sportcafé met bijbehorende ruimten, dojo-ruimte (inclusief tribune, kleed-/wasruimten, fitnessruimte en huiskamer), toiletgroep en entree.
 4. Behoud en vernieuwing van de toneelzaal.
 5. Behoud en verplaatsing van de kegelbanen.

Het college van B&W heeft daarbij de volgende opdracht gekregen:

 1. om dit scenario verder uit te werken in samenwerking met de betrokken partijen;
 2. ontwerpplannen te maken op basis waarvan een investeringsraming en exploitatieopzet wordt opgesteld;
 3. in de uitwerking de wijze van beheer en exploitatie, de financiering en het aanbesteding- en bouwtraject een plek te geven;
 4. uiterlijk in de 2e helft van 2022 de raad hiervoor in een apart raadsvoorstel om een investeringsbijdrage te vragen.

CDA en VVD willen naar aanleiding van de stilte rond dit onderwerp het volgende weten van het college:

 1. Graag vernemen we per onderdeel (a tot en met i) wat de huidige stand van zaken is en de planning.
 2. Wat is de reden dat in de 2e helft van 2022 nog geen raadsvoorstel is gedaan voor een investeringsbijdrage?
 3. Wat is de reden dat de raad niet geïnformeerd is over het niet halen van de deadline?
 4. Wanneer kunnen we deze informatie wel tegemoetzien?

“Vrijwilligers in de kou”
Patty Laan, CDA: “Als CDA dragen we verenigingen een warm hart toe. Zij zijn het cement van onze samenleving. Vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de maatschappij en die moeten we niet opzadelen met de zorgen van een gebouw dat al jaren achterstallig onderhoud kent. Die moeten zich bezig kunnen houden met hun leden en het organiseren van activiteiten. Niet met of de douche het nog wel doet of de slechte luchtkwaliteit.”

Petra Borst-Koorn, VVD: “Het is belangrijk dat elke inwoners kan sporten en dat verenigingen kunnen beschikken over toekomstbestendige accommodaties. Als die ook nog kunnen worden gebruikt voor naschoolse opvang is dat een extra aanbeveling. Dan wordt de locatie dubbel benut. Zo moet gemeenschapsgeld worden besteed.”

Het moge duidelijk zijn dat zowel de VVD als het CDA ontevreden zijn over de manier waarop het gemeentebestuur omgaat met de doorontwikkeling van Veerburg. In november 2021 was afgesproken een plan voor te bereiden voor de toekomst van Veerburg en uiterlijk in de tweede helft van 2022 een voorstel te presenteren aan de gemeenteraad. Tot de dag van vandaag blijft het echter stil. Beide partijen willen nu snel meer duidelijkheid van het college van B&W.

Avatar foto
Richard de Graaf is als weekendredacteur actief voor Noordkop Centraal en Regio Noordkop.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
1 antwoord

Reacties zijn gesloten.