Extra steun voor Burgerbrug

De gemeente Zijpe gaat extra geld beschikbaar stellen om het project Leefbaarheid Burgerbrug goed af te kunnen ronden. Het geld zal worden gebruikt om de dorpsbewoners beter te ondersteunen bij de uitvoering van het project.

De bewoners willen, om de sociale samenhang en leefbaarheid te vergroten, onder andere een jaarlijks dorpsfeest organiseren. Verder wordt gedacht aan het uitbrengen van een dorps- en informatiekrant.

Alle projecten worden door vrijwilligers uit Burgerbrug uitgevoerd.
Wel is ondersteuning noodzakelijk, onder andere voor het aanschrijven van fondsen en het maken van een draaiboek voor het jaarlijkse dorpsfeest.

Het Vrijwilligerspunt Zijpe is gevraagd hiervoor de ondersteuning te leveren. Het gaat om ongeveer 40 uur. De kosten voor die ondersteuning zijn € 3.200,-.

Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):