Eis: meer vrijheid ruimtelijke ontwikkeling

SCHAGEN- De achttien gemeenten in Noord-Holland Noord willen dat de provincie de concept-omgevingsverordening aanpast. 

De gemeentebesturen vinden dat de provincie te weinig vrijheid geeft aan de individuele gemeenten om beslissingen te nemen over ruimtelijke ontwikkelingen. Ze zien weinig ruimte voor maatwerk.

De concept-verordening zet diverse steden en dorpen in Noord-Holland Noord “op slot”, omdat ze geheel of grotendeels worden ingesloten door Bijzonder Provinciaal Landschap. 

Dit belemmert in grote mate de noodzakelijke ruimte om gezond en vitaal te blijven en staat haaks op andere afspraken op het gebied van ruimtelijk-economische ontwikkelingen, benadrukken deze gemeenten.

Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):