Drukke info-avond Opvanglocatie Schagen-Oost

Donderdag 14 juli kwamen ruim 65 omwonenden van Schagen-Oost en andere geïnteresseerden bijeen op uitnodiging van gemeente Schagen. Tijdens deze bijeenkomst werden zij geïnformeerd door burgemeester Marjan van Kampen over de reden waarom de gemeente op onder andere deze locatie tijdelijke woningen wil neerzetten voor de opvang van Oekraïners. En gingen zij met elkaar in gesprek over de vragen en zorgen die er zijn. De mensen die op de bijeenkomst af kwamen hadden vooral vragen over het proces van de vergunning en spraken ook hun bezorgdheid uit over het feit hoe tijdelijk deze oplossing echt zou zijn.

Burgemeester Van Kampen-Nouwen: “Ik heb veel bewoners gesproken en ik begrijp hun bezorgdheid ten aanzien van de tijdelijkheid heel goed. Helaas kan ik niet voorspellen wat er in de toekomst gebeurt. Hoe de situatie dan is en wat de gemeenteraad dan besluit. Het enige wat ik nu weet, is dat wij dit project ontwikkelen op grond van de Crisis- en Herstelwet. En deze wet geeft aan dat we mogen bouwen voor maximaal  20 jaar. Daarnaast gaven mensen aan dat ze zich zorgen maken over de verkeersveiligheid en de mogelijke historische waarden die in de grond aanwezig zijn. Deze onderwerpen worden allemaal nog goed uitgezocht voordat er een vergunning afgegeven kan worden.” Aan alle strenge voorwaarden van een normale bouwaanvraag moet ook hier voldaan worden. Overigens lopen wij dit traject samen met Wooncompagnie en ook zij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de woningen die door hen verhuurd gaan worden.

4 tijdelijke bouwlocaties voor 20 jaar

Voor de bouw van tijdelijke wooneenheden heeft de gemeenteraad 4 locaties aangewezen: Schagen Oost, het gebied tussen Tuitjenhorn en Warmenhuizen, het voormalige HHNK-terrein ten zuiden van Petten en Parallelweg 45 in ’t Zand. Inmiddels is de locatie in Petten afgevallen. Ook op de andere locaties werkt de gemeente samen met lokale bouwbedrijven aan woningen die 20 jaar kunnen blijven staan. Daarvoor wordt ontheffing aangevraagd op basis van de Crisis en Herstelwet bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Door die termijn is het haalbaar en betaalbaar om nu snel extra woonruimte te creëren, zonder te concurreren met andere groepen woningzoekenden.

Vaart maken

Veel mensen worden nu nog opgevangen in gastgezinnen of op andere noodopvanglocaties, zoals het Schoolpad. Alle gastgezinnen zitten nu vol of haken af. Ook in andere gemeenten wordt de situatie penibel. Als regio is er een gezamenlijk opgave. Daarom is het zo belangrijk dat de gemeente vaart kan maken met de bouw van de tijdelijke locaties.

Andere opvangmogelijkheden

Naast de tijdelijke bouwlocaties staat de gemeente tot 31 december 2023 toe dat Oekraïense vluchtelingen mogen wonen in vakantiewoningen of stacaravans. Op permanente bewoning van vakantiewoningen of stacaravans door niet-Oekraïners blijft de gemeente handhaven.

De gemeente verleent tot die tijd ook medewerking aan het tijdelijk huisvesten van Oekraïense vluchtelingen in een bestaande wooneenheid bij een woning of het tijdelijk plaatsen van een wooneenheid op het perceel van een woning. Deze woningen kunnen, net zoals nu ook mantelzorgwoningen, voor 10 jaar worden vergund. Zolang de oorlog in Oekraïne om opvang vraagt, worden de woningen ingezet voor deze groep, daarna mag er ook regulier gehuisvest worden voor bijvoorbeeld starters die een woning zoeken.

Meer informatie is terug te vinden op de website van de gemeente www.schagen.nl/opvanglocaties.

Avatar foto
Dit bericht is afkomstig van de gemeente Schagen. Meer weten? Kijk op www.schagen.nl.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):