Debat motie beleidsarmoede in Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – De gemeenteraad van Hollands Kroon wil dat het college van burgemeester en wethouders meer tempo maakt om beleid te laten bespreken en goedkeuren.

In een motie, die het CDA en LADA donderdagavond indienden tijdens de raadsvergadering, riepen zij het college op om met een lange termijnplanning te komen tot en met maart 2026. Zij gaven in deze motie aan dat verschillende onderwerpen volgens de huidige planning door de raad hadden moeten worden behandeld. Zij hebben gemerkt dat er de laatste tijd weinig beleidsmatige stukken aan de gemeenteraad zijn voorgelegd. Zij vonden dit een vorm van beleidsarmoede.

De fracties van Onafhankelijk Hollands Kroon, PvdA, GroenLinks en D66 reageerden tijdens de raadsvergadering op deze motie. Zij gaven aan dat het college via verschillende kanalen heeft laten weten waarom bepaalde onderwerpen meer tijd nodig hebben. Ook misten zij een oplossende houding bij de indieners. Het wijzigen van bestaand beleid kost nu eenmaal tijd.

Fractie LADA bracht nog een nuance in deze discussie. LADA gaf aan dat het vooral om een signaal gaat richting het college om meer stappen te zetten. De fractie van GroenLinks kwam tijdens het debat nog met een optie om de motie anders te noemen omdat de titel ‘Beleidsarmoede’ een negatieve lading heeft. Verschillende coalitiepartijen riepen op om samen te bouwen aan vertrouwen. Het CDA gaf aan ook die intentie te hebben.

Het CDA en LADA hebben aan het einde van het debat aangegeven de motie terug te trekken omdat deze niet genoeg steun zou krijgen. In de volgende raadsvergadering willen zij deze opnieuw indienen. Het CDA gaf aan gebruik te maken van het aanbod van GroenLinks, om samen te kijken naar de verwoording van de motie zodat deze de volgende keer mogelijk op meer steun kan rekenen.

 

Wil je niets missen uit Schagen en de regio?
Avatar foto
Richard de Graaf is als weekendredacteur actief voor Noordkop Centraal en Regio Noordkop.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):