De Zwarte Schuur

Op uitnodiging van een medestrijder ben ik voor het eerst naar de Zwarte Schuur geweest. Ik had al zitten vogelen op internet en wist dat het een klein filmtheater was in Bergen. Maar deze avond was er helemaal geen film. Er werd uitleg gegeven, luisteraars, over de opslag van gas in lege gasvelden tussen Alkmaar en Bergen. De club die deze avond organiseerde noemt zich: actiegroep tegen de Bergermeergasopslag en heet Gasalarm2. Onder deze naam hebben zij zelfs een website waar van alles is na te lezen. Zij kwamen met tegenargumenten waar de toehoorders toch wel van onder de indruk waren. Omdat er ook vertegenwoordigers van het bewuste gasbedrijf in de zaal zaten die niet één keer het verhaal tegenspraken, moet je aannemen dat er geen onzin werd verteld. Men had in de Zwarte Schuur de bewijzen zwart op wit dat men in Den Haag onterecht toestemming geeft voor deze hoogst gevaarlijke praktijk. Door de SP zijn er in de Tweede Kamer zelfs vragen gesteld aan minister Maria van de Hoeve. Het baatte niet. Zelfs de MER is op onterechte argumenten tot stand gekomen en van een second opinie wilde onze minister Maria van Economische Zaken niet weten.

Vanuit Groet en Petten waren we naar deze lezing toe gegaan omdat het niet ondenkbaar is dat, als er zich problemen voordoen in Bergen, deze tot voorbij de Hondsbossche Zeewering merkbaar kunnen zijn. Deze belangrijke waterkering in Dijkring 13 is al jaren te laag. Commissie Veerman heeft de faalkans van één keer op tienduizend verhoogt met 10%  naar één keer op honderdduizend. Met het gegeven dat de ondergrond van de Zeewering onbetrouwbaar is en de dijk langzaam millimeter voor millimeter bij Camperduin in de aanwezige breuklijn schuift mag u onze gedachten, verder invullen. Als je dan ook nog hoort dat gashandelaar TAQA deze boedel pas in 2005 van BP heeft overgenomen omdat het voor deze firma te riskant werd is het niet verwonderlijk dat er door Gasalarm2 aan de bel getrokken wordt. Na afloop van de uiteenzetting waarbij een ieder ruim de gelegenheid kreeg om vragen te stellen is er aan de stamtafel van deze Zwarte Schuur nog even door geboomd. Dit verhaal laat je niet zomaar los en een van ons had zelfs een nare droom die nacht. Hij mailde dat de Pettemer Zeewering in zijn droom was doorgebroken en hij zag de golven komen en gaan alsof er helemaal geen dijk was. De ene ervaring roept de ander op en een ander moest hierdoor denken aan zijn jeugd. Hij zag, als 9 jarig jongetje in zijn droom, de Westelijke IJsselmeerdijk ter hoogte van Kamperhoek doorbreken. Zijn vader heeft hem toen gerustgesteld. Deze vertelde hem, dat de dijken berekend waren op Deltasterkte, dus dat ze echt niet konden bezwijken. Omdat de vader Waterstaatkundig opzichter was moest hij deze wel geloven. Een derde herinnerde zich een ervaring uit Stavenisse waar iemand tijdens de watersnoodramp een klasgenootje met woonhuis en al van een haakse dijk af zag spoelen. Zelf moest ik na al deze ervaringen denken aan een van de eerste inspraakbijeenkomst, over onze Zeewering, in de Watersnip. Er waren toen wel vierhonderd belangstellenden en ze stonden tot aan de buiten deur.

Een van de aanwezige was Marieke de Vrij een zieneres die al jaren geleden zag dat de dijk bij Petten onderspoelt raakt. Zij was een leek op dijkgebied maar zag in een visioen dat er onder het dijklichaam zettingvloeiing gaande was. Met deze ingeving is zij, samen met twee bestuursleden van Stichting De Vrije Mare op 1 mei 2005 naar een gezaghebbende op het terrein van waterkeringen gegaan. Als Marieke de Vrij, in haar nieuwsbrief Waterkering, ook bericht dat de huidige kennis verblindt en leidt tot controleverlies omdat het hebben van kennis onvoldoende is voor deze processen denk ik dat ik haar kan volgen. De dijkwerkers van weleer waren dagelijks bezig met zinkstukken vlechten om deze waar nodig op de spoelgaten te laten zakken. Met hun amfibievoertuigen werden er vervolgens enorme basaltblokken op geworpen om ze op hun plek te houden. Dit alles gebeurt niet meer. Tot twee maal toe is er al een spoelgat direct tegen de Zeedijk ontstaan van wel acht tot tien meter diep. De tonnen puin en basalt die er in gekieperd zijn, zijn niet meer terug te vinden. Men wil in de toekomst, luisteraars, met elektroden gekoppeld aan computers in de gaten gaan houden wanneer een waterkering in beweging komt. Live Dijk noemt men deze nieuwe manier van werken. Dit vraagt juist om nog meer roep om hulp. Met alleen maar monitoren schieten we niets op, en komt daadwerkelijke en noodzakelijke versterking waarschijnlijk te laat. Hoe zou deze film aflopen? Mogelijk dat het einde van de film zeker niet in de Zwarte Schuur getoond kan worden, simpel omdat de Zwarte Schuur van Bergen er dan niet meer is. We zullen een film over deze overstroming kunnen aanschouwen in Zwolle of Arnhem. Daar waar medeburgers droge voeten houden en nog rustig kunnen fietsen langs de Noordzee route die staatssecretaris Tineke Huizinga, die nu minister is, in 2009 feestelijk heeft geopend in Amersfoort.
Vanuit Petten aan Zee wens ik u een bijzonder spannend weekend.

Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):