De Horn blijft gemoederen bezighouden

DIRKSHORN – Is Park de Horn in Dirkshorn een recreatiepark of een openbare weg? Die vraag houdt de gemoederen in het dorp al lange tijd bezig. 

Een groep bewoners die op het park eigen woningen heeft, vindt dat het park als straat moet worden gezien. Daarbij horen ook rechten zoals het inzamelen van afval. 

De discussie loopt al vele jaren. Meerdere bewoners willen dat Park De Horn een openbare weg wordt. Ze bestrijden de rol van de beheerder van het park. 

De bewoners lieten dinsdagavond van zich horen tijdens de raadsvergadering. “Wij worden geschoffeerd door gemeente en weggezet als tweederangs burgers”, zei bewoner Adri van der Ster. Met die woorden gaf hij uiting aan de frustratie van een deel van de bewoners. 

Recent heeft de gemeente een enquête laten doen naar de behoefte van bewoners en andere belanghebbenden. 

De resultaten van die enquête zijn voor de gemeente aanleiding om een onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden om in het park permanente bewoning toe te staan. Of daarbij ook het park een openbare weg wordt is nog niet duidelijk.

Avatar foto
Ed van Oerle is hoofdredacteur en algemeen manager van Noordkop Centraal. Iets delen? Iets delen met Ed? Mail naar ed.vanoerle@noordkopcentraal.nlReageer op dit artikel
9 antwoorden
 1. Melanie Bes-de Jong
  Melanie Bes-de Jong zegt:

  Hr. van Oerle
  Een reactie op uw verslag omtrent de Horn! Héél jammer dat u , allereerst, niet de map , die u van Eddy Stoop hebt ontvangen, gelezen hebt.
  U slaat de plank volledig mis!!!!!
  Met uw publicatie heeft u niet laten blijken dat in 2003 het voormalige park totaal is uitgepond!!!!! Her recreatie-gebied de Horn, bezit GEEN PARK, GEEN PARKBEHEERDER,GEEN PARKMANAGER !!!!!!!!
  wel 340 EIGENAREN, MET EIGEN WONING, PARKEERPLAATS EN GROND!!!!
  U doet er goed aan u beter te laten informeren en te komen tot een eerlijk verhaal en het juiste verhaal te publiceren!!!!
  Wat u nu hebt gepubliceerd brengt ons niet verder om te komen tot RV3, waardoor er eindelijk rust in dit gebied kan komen!!!!
  vr. gr.

  Beantwoorden
 2. Ilse
  Ilse zegt:

  Hr. Van Oerle

  Heden morgen lees ik vol verbazing het artikel wat u heeft geplaatst inzake de straat waaraan wij wonen, park de Horn, waar u tijdens de Raadsvergadering verslag van heeft gemaakt.
  Ik kan helaas niet anders concluderen dat u een zeer oppervlakkige journalist bent die het vak niet verstaat, ik twijfel dan ook zeer aan uw vakbekwaamheid.
  U als media bent het informatiepunt en gezicht naar de buitenwereld.
  We weten dat op dit moment fake-news aan de orde vd dag is, en u meneer van Oerle doet daar in alle glorie aan mee!
  Alle bewijzen en feiten inzake onze straat Park de Horn liggen panklaar ter inzage en er is geen speld tussen te krijgen. Een goede journalist ZOU zich moeten verdiepen in de materie voordat hij dat zou publiceren.
  De rechtzaken zijn gewoon en de Notariële aktes zijn een feit!

  Ik mag aannemen dat u als journalist NIET meegaat in de leugen maar de WAARHEID voor t publiek zult tonen, als u heeft opgelet heb ik dit ook in mijn betoog aangehaald dinsdagavond.
  Ik mag ervan uitgaan dat u een rectificatie plaatst en het juiste publiceerd!
  Pas dan toont u karakter en bent u de journalistiek waardig.

  Vr gr. Ilse Feller

  Beantwoorden
 3. Adri van der Ster
  Adri van der Ster zegt:

  Hr.De Vet

  Op zich slaat u de spijker op zn kop.
  Maar de omzetting is uitsluitend van RV2(chalets met recreatieve bestemming, )naar een RV3 bestemming(recreatie met permanente bewoning) Dit is reeds geregeld in het bestemmingsplan, en zou zo uitgevoerd kunnen worden door de gemeente Schagen. Dit is reeds al drie keer eerder gebeurrt, bij Oase, De ligthof en De rekere.Zo kan iedere eigenaar er zelf voor kiezen of hij een recreatieve bestemming wilt houden of recreatieve bestemming met permanent wonen. Enige is dat in het laatste geval een woning moet voldoen aan een bouwbesluit.Maar dit komt sowieso de kwaliteit ten goede.
  Andere mogelijkheid is om op je eigen perceel een beheerderswoning aan te vragen, zoals ik heb gedaan, en middels vergunning en rechtbank heb verkregen. In het bestemmingsplan staat namelijk dat je in een beheerderswoning permanent mag wonen. En iedere eigenaar van eigen woning op eigen grond beheerd toch zijn eigen gronden. Vandaar dat ik nu de eerste ben aan de openbare weg Park de Horn die officieel een beheerderswoning heeft en er dus gewoon permanent mag wonen.( Staat zelfs nu vermeldt in de BAG)Het is dus gewoon een questie van de regels goed lezen. Daar hebben sommige ambtenaren nog wat moeite mee, maar dat wordt dan weer rechtgezet door een rechter.

  met vriendelijke groet

  Adri van der Ster
  Dirkshorn

  Beantwoorden
 4. Johan de Vet
  Johan de Vet zegt:

  Wanneer een recreatiewoning omgezet wordt naar de status permanente bewoning, dan vallen alle recreatiewoningen opeens onder de leegstandswet.
  Als er in een permanente woning geen mensen ingeschreven staan (omdat het bijvoorbeeld mensen zijn die een paar maanden per jaar in het huisje zitten), dan kan het gevorderd gaan worden.
  Voor je het weet laat het COA zijn ook op het park vallen en wordt het volgestopt met statushouders.

  Dit is voor veel eigenaren op het park een aanleiding om vast te houden aan de recreatieve bestemming.

  Beantwoorden
 5. Petra Borst
  Petra Borst zegt:

  Goeiemorgen dhr van Oerle u heeft de informatie gehad van Ed Stoop daar staat alles in over straat park de horn mijn advies neem dit door en rectificatie van u stuk op noord kop centraal dat is een must wat er is aan geleverd is de waarheid er is al 20 jaar na uitponding geen bedrijfs matige exploitatie van een park zie verhaal Kees de Wit het gaat niet om de straat, het Rv3 betreft wonen daar was ons punt ook belangrijk in de raadsvergadering het straat naam besluit is van 2006 dus oud nieuws het betreft 340 eigenaren met eigen bezit en gond stukken geen erfpacht!!!! Graag de waarheid wat is echt bespreken in raadsvergadering MVG Ed Stoop en Petra Borst

  Beantwoorden
 6. Adri van der Ster
  Adri van der Ster zegt:

  Re: Artikel
  Noordkop Centraal

  Adri van der Ster adri@stertex.nl
  23:27 (12 minuten geleden)
  aan ed.vanoerle, Ed

  Geachte hr.Van oerle

  Dat is niet mijn verhaal, maar dat zijn de feiten.Ik heb van al deze feiten de bewijzen hier liggen, en vraag mij af waarom u deze feiten verdraaid op uw site zet.Het verhaal heeft namelijk geen twee kanten, zoals u schrijft.
  U vraagt netjes om op te schrijven wat er in mijn optiek onjuist is, en dat schrijf ik dan, en dan moet ik het maar als commentaar onder uw stukje zetten
  Dat is de omgekeerde wereld, U schrijft onjuistheden op en verdraait hiermee de zaken. Dat is jammer. Waarom doet u dit steeds.?!

  Ik hoop toch echt dat u de zaken zult rectificeren of verwijderen.Ik heb van alles wat ik opschrijf, de bewijzen op papier hier liggen.Het zou prettig zijn als u deze eens onder ogen zou willen zien
  Ik ga er dus nogmaals vanuit dat u mij en Ed Stoop hiervoor voor een gesprek(toelichting) zult uitnodigen, zodat we met de bewijzen kunnen laten zien hoe de zaken werkelijk in elkaar steken.

  met vriendelijke groet

  Adri van der Ster
  Dirkshorn
  adri@stertex.nl
  0651618649

  Op di 9 mei 2023 om 23:11 schreef Ed ed.vanoerle@noordkopcentraal.nl:
  Beste heer Van der Ster,

  Ik ken uw verhaal. Daar is een bezoek aan onze redactie niet voor nodig. Het verhaal heeft twee kanten die wij beide belichten. Mocht u het daar niet mee eens zijn, dan staat het u vrij om onder het geplaatste artikel een reactie te plaatsen.

  Met vriendelijke groet,
  Ed van Oerle
  Hoofdredacteur Noordkop Centraal

  Noordkop Centraal
  Piet Ottstraat 3
  1741 NW SCHAGEN
  0224-218218
  06-23712885

  redactie@noordkopcentraal

  Noordkop Centraal is onderdeel van Stichting Lokale Omroep Schagen. Noordkop Centraal maakt dagelijks nieuws uit de regio op radio, TV en online. Bekijk http://www.noordkopcentraal.nl.

  Op di 9 mei 2023 om 23:03 schreef Adri van der Ster adri@stertex.nl:
  Geachte hr.van Oerle

  Het is uitermate jammer dat u ten eerste ons inspreken niet heeft begrepen en ten tweede totaal niet weet wat er rechtsgeldig is, maar dat zal ik u niet kwalijk nemen, graag wil ik hier met u bij u op kantoor of hier samen met ed stoop het even over hebben

  Park De Horn is al sinds 2006 een officiele openbare weg, en staat ook zo al sinds 27 november 2006 ingeschreven in de BAG.(basisregistratie Adressen en Gebouwen.) ( En niet als terrein.Dit heb ik ook in de stukken staan die ik u heb overhandigd vanavond) ook de gemeente weet dit al zolang
  In 2020 heb ik nog weer een brief van de gemeente ontvangen waarin zij toegeven dat de straat Park de Horn een weg is volgens de wegenverkeerswet. Ook heb ik ( met diverse dokumenten die in mn bezit zijn) aangetoond dat de straat Park de Horn ook een weg is volgens de wegenwet

  Ook gaat het niet om een groep bewoners. Wij zijn allemaal (340 stuks) eigenaar met een eigen woning op eigen perceel grond. Er bestaat sinds 2003 (sinds de uitponding) geen eigenaar meer van een Park. Marcel Limmen kocht net als wij, percelen grond op Park de Horn, en datzelfde staat ook in mijn en onze aktes.
  Hij betaalde voor die percelen grond slechts 450.000 euro.Als hij een Park had willen kopen had hij 30 miljoen moeten neertellen.
  Toen hij die percelen kocht verkocht hij ze binnen 5 minuten aan een bv van hemzelf, en nu heeft hij opeens een park dacht u. Dat is dus onjuist.

  Enkele maanden geleden heb ik nog een brief gekregen van het ministerie van verkeer en waterstaat( IL&T) die bevestigden dat Lecc vastgoed geen Park heeft.

  Verder had ik een vergunning aangevraagd voor een beheerderswoning( dat is momenteel de enige die recht geeft op permanent wonen/ Daar geen Marcel Limmen met zijn twee bv’s tegenin( Lecc vastgoed bv en Lecc exploitatie bv) dat kostte me ruim 2 jaar maar dit jaar won ik op 24 januari bij de rechtbank in Haarlem(waar wij u een keertje troffen) en heb nu officieel een beheerderswoning en beide Lecc werden afgewezen als NIET belanghebbenden!
  Alleen zoiets komt niet in de krant. maar ik won deze zaak wel van de gemeente en nu heb ik ook al afvalbakken gekregen van HVC,alleen weigeren ze die te legen. Maar eigenlijk heeft iedereen met een eigen woning aan de openbare weg Park de Horn met eigen adres ,huisnummer en postcode het recht zijn vuilnis te laten ophalen door HVC

  Ikzelf ga dit winnen van de gemeente, Daarom heb ik ingesproken, omdat ook de raad verantwoordelijk is voor het ophalen van vuilnis, tesamen met het college.

  resumerend.De straat Park de Horn is al sinds 27 november 2006 een officiele openbare weg, en er is geen parkeigenaar of beheerder meer.Het park is uitgepond sinds december 2003 en de bedrijfsmatige exploitatie is toen al opgehouden te bestaan.
  Er bestaan ook geen bewoners of een groep bewoners zoals u vanavond op uw site zette, maar er zijn uitsluitend 340 private eigenaren met eigen woning op eigen grond(dus ook geen erfpacht) aan de openbare weg Park de Horn.Ik ga er van uit dat u de zaak wel wilt rectificeren of verwijderen.

  Misschien spreken wij elkaar.
  in ieder geval
  met vriendelijke groet

  Adri van der Ster
  Dirkshorn
  adri@stertex.nl
  0651618649

  ps,ik heb uw email ook even doorgezet naar Ed Stoop en gevraagd of hij ook even kan antwoorden

  Op di 9 mei 2023 om 21:06 schreef Ed ed.vanoerle@noordkopcentraal.nl:
  Beste heer Van der Ster,

  Ik begrijp dat u gebeld heeft over het geplaatste artikel over De Horn.

  Mocht er in uw optiek iets niet in kloppen, laat dat dan per email weten.

  Met vriendelijke groet,
  Ed van Oerle
  Hoofdredacteur Noordkop Centraal

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: