Column: Wipwoede in Hollands Kroon

Hollands Kroon heeft een wedstrijd gewonnen. Van de 344 gemeenten deden er 135 mee aan de wedstrijd. Er waren drie categorieën: groot, middel en klein. Hollands Kroon deed mee als kleine gemeente en speelde het klaar om meer dan 152.000 tegels te ‘wippen’. Dat is zo’n 3142 per inwoner. De gemeente én sommige inwoners deden hun uiterste best om zoveel mogelijk tegels uit de openbare ruimte én particuliere tuinen te verwijderen. En Hollands Kroon kwam daarbij als winnaar uit de bus. Onze wethouder kreeg als prijs ‘de gouden schop’ uitgereikt. Ze was er bijzonder blij mee. En terecht.

Het verwijderen van betontegels is namelijk belangrijk om de wateropname in de bodem te verbeteren zodat er minder wateroverlast ontstaat. Bovendien kunnen er op de vrijgekomen plaatsen struiken en bomen worden geplant. Struiken en bomen zijn onmisbaar voor een gezonde leefomgeving. Kortom, het is goed voor ons, de natuur en het milieu.

Achter onze woning is een openbaar trottoir. Het is een tegelpad dat intensief wordt benut door voetgangers en fietsers en bijzonder populair is bij hondenbezitters. Bovendien heeft het pad een functie bij eventuele brand als vluchtroute en als toegang voor de brandweer. Het grenst aan een berm en een sloot. De berm wordt regelmatig door de gemeente gemaaid en de prachtige treurwilgen worden door Hollands Kroon goed onderhouden. Buurman Jan onderhoudt een groot deel van de openbare ruimte, plant bollen, snoeit openbaar groen en verwijdert onkruid uit het tegelpad. In mijn tuin en die van al mijn buren staan veel bomen, struiken en planten. Vogels komen er graag en in de zomer zie je er allerlei insecten. Bijen, wespen, vlinders en libellen. Mieren en bladluizen. Je zou kunnen zeggen dat het met de biodiversiteit in onze omgeving wel goed zit.

Hollands Kroon heeft veel aandacht voor de openbare ruimte. Er is een tendens om die zoveel mogelijk te vergroenen. Maar dat kan soms doorslaan. In augustus van dit jaar kregen we namelijk een brief in de bus waarin werd aangekondigd dat het tegelpad achter ons huis vervangen zou worden door een pad van ‘Graustabiel’. De verantwoordelijke gemeenteambtenaar had vergeten vooraf met ons contact op te nemen. Er werd zomaar even besloten dat een nog prima tegelpad weg moest, zonder overleg. Dat schoot niet alleen bij mij, maar ook veel van mijn buren in het verkeerde keelgat. We wilden namelijk geen pad van Graustabiel, maar het bestaande pad houden. Twee van mijn buren gingen in gesprek met de gemeente en zelfs de wethouder werd benaderd om het besluit terug te draaien.

Want hadden de Hollands Kroners niet gekozen voor een nieuw bestuur? Een bestuur dat meer rekening houdt met de inwoners? In het coalitieakkoord staat namelijk te lezen: ‘Met name bij projecten en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving willen we de bewoners eerder bereiken.’ Het akkoord is doorspekt met begrippen en zinsneden als ‘samen met de inwoners’. ‘samenwerking’, ‘in gesprek gaan’, ‘luisteren naar elkaar’, ‘communicatie’ en de ‘menselijke maat’.

Het willen ‘wippen’ van de trottoirtegels achter onze woningen kwam als een donderslag bij heldere hemel. Het zou betekenen dat met een volkomen onnodige ingreep veel gemeenschapsgeld over de balk gesmeten zou worden. En hier kwamen wij als inwoners van Hollands Kroon tegen in het geweer. Buurtbewoners gingen in gesprek met de betreffende ambtenaar die aangaf dat hij door het verwijderen van het trottoir achter onze woningen en het leggen van een pad van Graustabiel het een en ander onderhoudsvriendelijker wilde maken. Hij zag nu ook wel in dat hij eerder met de bewoners in gesprek had moeten gaan. Uiteindelijk is het nieuwe pad er niet gekomen en heeft het protest van bewoners zin gehad.

Achteraf valt bij mij het spreekwoordelijke kwartje. Er heerste de afgelopen maanden een ware tegelwip-woede bij de gemeente Hollands Kroon. Er moesten zoveel mogelijk tegels worden verwijderd om op de eerste plaats te eindigen. Er was een wedstrijd die gewonnen moest worden. Maar daarbij werd wel iets belangrijks over het hoofd gezien. Communicatie met de inwoners. Het gaat tenslotte om hun directe fysieke woonomgeving. In een ware democratie is het gebruikelijk dat er vooraf over die leefomgeving wordt meegedacht en meebeslist. Overigens, het verwijderen van tegels uit je tuin is een goede zaak. Helaas heb ik geen enkele tegel uit mijn tuin verwijderd, maar wel een aantal bakstenen. Zouden die ook meetellen? En: wipt u ook mee volgend jaar?

Avatar foto
Kees Zwaan is vast columnist van Noordkop Centraal.Reageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: