Column: Vecht Jan Meijles tegen de bierkaai?

Datacenters. We schijnen ze nodig te hebben. De vraag is wel tot hoever we daarvoor willen gaan. Is een datacenter eigenlijk een basisbehoefte? Bij basisbehoeften denk ik eerder aan een woning, voldoende voeding en een leefbaar inkomen. Maar ook aan een goede gezondheidszorg. En al die echte basisbehoeften staan onder grote druk.

Een mobiele telefoon kun je niet eten en in een datacenter kun je niet wonen. Hoewel, je huis zou je met de restwarmte kunnen verwarmen, maar dan moet je wel eerst een huis hebben. En dat is voor velen al een groot probleem.

De mobiele telefoon reken ik niet tot een noodzakelijke voorziening en datacenters al helemaal niet. De agrarische grond waarop ze gebouwd worden kan beter gebruikt worden om voedsel op te verbouwen. Voedsel is wel een basisbehoefte.

Bovendien zijn datacenters enorme energieslurpers en vormen een grote belasting voor het elektriciteitsnet, dat steeds belangrijker wordt nu we allemaal van het gas af moeten. De gaskraan verdwijnt terwijl het stopcontact een opwaardering krijgt.

Microsoft heeft terecht grote weerstand ondervonden van de bevolking van Hollands Kroon toen er weer een nieuw datacenter gepland werd. De bewoners willen het niet, maar toch ging de gemeenteraad er mee akkoord. Je kunt je afvragen in hoeverre de raadsleden de bevolking representeren. Luisteren ze wel naar hun noodkreten?

Microsoft zet nu een charmeoffensief in en wil met een ‘open dag’ op 18 oktober laten zien dat hij het goed voorheeft met de bevolking. De openstelling van het huidige datacenter wordt wel digitaal vormgegeven, dus kun je je afvragen in hoeverre er echt sprake is van openheid. Waarom worden belangstellenden niet uitgenodigd in het datacenter zelf? Is men bang voor spionage of sabotage?

Jan Meijles, één van de initiatiefnemers van actiegroep ‘Red de Wieringermeer’, zegt erover: ‘De omwonenden in de Wieringermeer worden 18 oktober geïnformeerd over het nieuwste hyperscale center van 15 ha. De omgevingsvergunning daarvoor is echter nog niet verleend. De provincie heeft als Bevoegd Gezag recent alleen maar een gedoogbeschikking afgegeven voor de bouw. Dit is gebeurd omdat Microsoft daar speciaal om gevraagd heeft, omdat er vertraging in de procedure voor de omgevingsvergunning is opgetreden. Door de grote hoeveelheid nood dieselaggregaten op de nieuwe locatie bleek de provincie het Bevoegd Gezag te zijn en niet de gemeente. De provincie heeft ‘in gebruikname’ echter expliciet verboden, zolang de omgevingsvergunning niet verleend is.’ 

En die vergunning is er niet. Meijles: ‘De vergunning kan voorlopig echter niet verleend worden, omdat er voor de betreffende capaciteit aan nooddiesel-aggregaten wettelijk verplicht een MER-rapport moet worden opgesteld.’

En die MER (Milieu Effect Rapportage) is er ook nog niet. De gemeente stelde zich op het standpunt dat dat rapport niet nodig zou zijn omdat een voorziening als deze noodaggregaten nauwelijks gebruikt zal worden. Een vreemde argumentatie. Als je een potentieel gevaarlijke voorziening bij je woning bouwt en deze nauwelijks zal gebruiken, dan mag het en hoef je er geen toestemming voor te vragen.

Meijles: ‘Microsoft kan komende week dus wel gaan bouwen, maar dat betekent nog geenszins dat het gebouw ook snel in gebruik kan worden genomen, zolang de MER niet is uitgebracht. De bouw is “geheel voor rekening en risico van Microsoft” zo dekte GS van Noord-Holland zich in haar beschikking tegen eventuele claims van Microsoft in.’

Microsoft gaat bouwen zonder de benodigde papieren te hebben en gaat ervan uit dat de overheid wel gedogend zal meebuigen en de bevolking ook.

Meijles: ‘Microsoft blijft dus doorgaan op haar ingeslagen weg van doorgaan met wat haar het beste uitkomt en toont weinig echt inzicht in de weerstand onder de plaatselijke bevolking, door op haar informatieavond alleen maar te vertellen hoe mooi het gebouw er wel niet uit zal komen te zien.’ 

Vechten Meijles en de zijnen tegen de bierkaai als een soort moderne Don Quichotes of zal de gemeenteraad gaan inzien dat nog meer datacenters de leefomgeving van Hollands Kroners ernstig kunnen aantasten?

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de overheden en Microsoft zich weinig aantrekken van de bewoners in een gebied dat bedreigd wordt door de milieuvervuilende bouwlust van een multinational. Net als elders op deze aardbol waar zulke nietsontziende activiteiten van machtige multinationale bedrijven plaatsvinden en leidden tot ernstige aantasting van de bestaanszekerheid en de leefomgeving van bewoners…

Kees Zwaan
Reageer op dit artikel
2 replies
 1. Maria
  Maria says:

  Wij hebben die grond nodig voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Die datacentra komen er enkel omdat geld boven mensen gaat. De datacentra kunnen ook op een eiland voor de kust komen.

  Beantwoorden
 2. Theo Moras (Criticaster HK)
  Theo Moras (Criticaster HK) says:

  Waarschijnlijk vechten Meijles en de zijnen tegen de bierkaai als een soort moderne Don Quichotes,
  De gemeenteraad van Hollands Kroon zal net als destijds de gemeenteraad van de voormalige gemeente Niedorp schijt hebben aan de inwoners van de slimste en straks ook nog eens de gezondste gemeente van heel Nederland.

  of zal de gemeenteraad gaan inzien dat nog meer datacenters de leefomgeving van Hollands Kroners ernstig kunnen aantasten?

  De overheden en Microsoft zullen zich ook nu zeer weinig of helemaal niets aantrekken van de bewoners in een gemeente dat nu ook nog eens bedreigd wordt door de milieuvervuilende bouwlust van een multinational wat ook met de locatie van het Trafostation in deze gemeente het geval is geweest.

  Wij als inwoners van deze gemeente moeten hier mee leren leven hoe vervelend en onverdraagzaam dat ook voor heel veel inwoners was en momenteel ook is.

  Beantwoorden

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Laat een reactie achter bij Theo Moras (Criticaster HK) Reactie annuleren