Column: Knoeide Hollands Kroon met geluidsopname hoorzitting?

BREEZAND – Al eerder schreef ik over een schrijnende situatie aan de Middenweg 61 in Breezand. Die situatie bestaat nog steeds. Zonder deugdelijke vergunning worden daar 51 arbeidsmigranten in een woonhuis met schuur gepropt. Nota bene met steun van het college van B&W.

En nu hebben de omwonenden ook nog geconstateerd dat de gemeente heeft geknipt in een geluidsopname van een hoorzitting. Ze stellen in een brief aan de provincie dat: ‘Cruciale uitspraken over logies van de gemeente en de commissie die tot geen andere uitkomst had kunnen leiden dan handhaving van niet vergunde huisvesting van arbeidsmigranten te Middenweg 61a allemaal zijn verwijderd. In alle vertrouwen omdat er  een officiële geluidsopname zou worden gemaakt, is de vertegenwoordiger van de omwonenden alleen gekomen naar de hoorzitting, verbijsterd waren we dan te constateren dat de voor onze zaak meest belangrijke uitspraken ontbraken in de geluidsopname. Geluidstechnisch onderzoek heeft bevestigd dat er stukken uit de geluidsopname verwijderd zijn.’ Is er sprake van censuur? Hadden de woordvoerders van de gemeente spijt van hun uitspraken? Is het geoorloofd opnames van een dergelijke hoorzitting te manipuleren? De bewoners roepen de gemeente dan ook op om vóór vrijdag 8 juni de originele geluidsopname aan ze toe te sturen.
Wat is er aan de hand in Breezand? Omwonenden van bloembollenbedrijf Kapiteyn annex uitzendbureau BOL-Team in Breezand beschuldigen al langere tijd het college en de ambtenarij van Hollands Kroon van misleiding en leugens. Zij hebben geen goed woord over voor de slinkse handelwijze van het college van B&W bij het toestaan van 51 arbeidsmigranten op dat adres. Ze stellen dat zo’n groot aantal arbeidsmigranten in die woning op onjuiste gronden door het college wordt toegestaan. Alle wensen van ondernemer Kapiteyn lijken te worden ingewilligd zonder rekening te houden met de belangen en het woongenot van de omwonenden. Alles wijst op zeer onbehoorlijk bestuur.
Tot overmaat van ramp ging de gemeenteraad op basis van onjuiste en tegenstrijdige informatie akkoord met 29 extra arbeidsmigranten op dat adres. In een aangebouwde schuur. Dat betekende dat het college én de raad het goed vonden dat er 51 mensen illegaal in de woning en de schuur verblijven. Zo realiseerde Kapiteyn beheer BV een waar arbeidsmigranten pakhuis. Je reinste willekeur van bestuurders ondersteund door broddelwerk leverende ambtenaren.
Onlangs zag ik een flinke stapel op zeecontainers lijkende woonunits op een erf van een bollenboer aan de Ruigeweg staan. Het is namelijk een lucratieve zaak om arbeidsmigranten te huisvesten. Klaas de Leeuw gaf onlangs in een interview aan zich ook bezig te houden met het realiseren van dergelijke huisvesting in Schagen. Veel bedrijven zitten namelijk te springen om goedkope arbeidskrachten en vanwege het economische belang zijn gemeentebesturen geneigd een oogje dicht te doen als er zich illegale situaties voordoen of te snel een plan goedkeuren.
Alles wijst op een illegale situatie in Breezand. De omwonenden hebben grote bezwaren tegen de gang van zaken omdat hun woongenot ernstig wordt aangetast. Alle middelen werden en worden dan ook uit de kast gehaald om een dergelijke intensieve ‘bewoning’ van Middenweg 61 tegen te houden. Zij stuurden brieven, een verzoek om aan de illegale situatie een einde te maken, stelden de gemeente in gebreke en spraken zelfs de raad toe. Zo vertelde omwonende Smit in een gesprek met de raad dat hij aan de Middenweg is komen wonen vanwege de rust, de ruimte en de vrijheid. Die zijn nu flink aangetast. Hij en zijn buren ondervinden veel overlast van de arbeidsmigranten. Er zit vaak een grote groep mensen in de tuin van het pand, draait muziek en converseert op luide toon. De ‘gezelligheid’ is in de wijde omgeving te horen. De rust van de landelijke omgeving raakt er danig door verstoord. Bovendien is er vaak sprake van verkeersoverlast.
Toen de raad het college de opdracht gaf het een en ander goed uit te zoeken deed het college (lees: Theo Meskers) er niets mee. Er kwam geen enkel antwoord. Intussen brachten Theo Meskers en Rian van Dam wel een bezoek aan ondernemer Kapiteyn om over de zaak van gedachten te wisselen. De bewoners zeggen daarover: ‘Opvallend is dat een gemeentelijke delegatie bestaande uit de burgemeester, wethouder en twee ambtenaren op 2 juli 2021 tijd had voor een bezoek aan Kapiteyn B.V. en geen tijd had voor een bezoek aan ons, zelfs niet na alle verzoeken om contact of respons. In één klap was de gehele geloofwaardigheid van gemeente Hollands Kroon verdwenen en was het duidelijk welke belangen er gediend worden.’
De omwonenden vinden de houding van Meskers schokkend. Het is des te meer schokkend omdat zowel de belangen van de bewoners als die van de arbeidsmigranten niet lijken mee te tellen. Het lijken wel schaakstukken in een economisch spel waarbij van tevoren vaststaat wie de verliezers zijn. Hoog tijd dat Meskers wordt vervangen door een wethouder die wél tijd heeft om naar de bewoners te luisteren.
Het is een illegale situatie met steun van het college en de gemeenteraad, waar de bestuursrechter zich inmiddels over buigt. In hoeverre is de handelwijze van het college rechtmatig (geweest)? De omwonenden voelen zich door het college geschoffeerd, genegeerd en misleid en vragen aan de gemeenteraad om zich in hun zaak te verdiepen en iets aan de illegale situatie te doen. Gedeputeerde Cees Loggen (VVD), heeft navraag gedaan bij Hollands Kroon inzake huisvesting van 29 arbeidsmigranten in een schuur te Middenweg 61 en concludeerde dat er niets mis was. Heeft Meskers hem ook misleid? Of is het gewoon VVD ouwe-jongens-krentenbrood politiek? In ieder geval willen de bewoners dat de provincie  met spoed onderzoek doet naar het functioneren van de gemeente Hollands Kroon. Daar is dan ook alle aanleiding toe.
OHK wil  een nieuwe bestuurscultuur in Hollands Kroon waarbij bewonersbelangen er toe doen. Hopelijk weten Bügel en de zijnen indoctrinatie door de zittende macht te weerstaan en de macht van het bureaucratische bastion te beteugelen. Komt er onder invloed van OHK snel een einde aan de illegale, onveilige situatie aan de Middenweg? Hopelijk is er snel een nieuwe coalitie zodat Meskers van het toneel verdwijnt en een frisse wethouder snel orde op zaken stelt…

Kees Zwaan

Avatar foto
Kees Zwaan is vast columnist van Noordkop Centraal.Reageer op dit artikel
1 antwoord
  1. A. Groeneweg
    A. Groeneweg zegt:

    Dit is wel heel herkenbaar met het flexhotel voor arbeidsmigranten op de Robbenplaat in Wieringerwerf en andere zaken die hier spelen. Blijkbaar is dit de werkwijze….

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: