Column: ‘Hopelijk niet van regen in drup.’

De kogel is door de kerk. De zorgverzekeringsmaatschappijen hebben het contract met Guy Vroemen van Co-Med opgezegd. Het betekent het definitieve einde van het op winst beluste bedrijf. Er komt geen geld meer binnen op Guy’s bankrekening. Nu rest alleen nog een faillissement. Want zijn werknemers moeten nog betaald worden.

Maar in heel Nederland zitten opeens zo’n 50.000 mensen zonder huisarts, waarvan ongeveer 6000 in Hollands Kroon. De zorgverzekeringsmaatschappijen, die samen met de landelijke overheid de verantwoordelijkheid hebben om goede huisartsenzorg beschikbaar te maken, hebben het eigenlijk laten afweten door pas nu in te grijpen. Kon dat niet eerder?

De zorgverzekeringen hebben er een oplossing voor bedacht: schrijf je in bij een bedrijf dat nog digitaler werkt dan Co-Med. Dat roept vragen op. Kan er door dat bedrijf wel adequate zorg worden geleverd? Stel je voor dat alle 50.000 patiënten zich de komende dagen allemaal gaan inschrijven bij dat bedrijf? Is het daar wel voldoende voor ingericht? Maar de patiënten in Hollands Kroon staan met de rug tegen de muur en kunnen niet anders dan het door de verzekeringsmaatschappijen voorgestelde bedrijf, Arene, het voordeel van de twijfel geven. Je moet toch ergens terecht kunnen met je lichamelijke klachten. Wat is Arene eigenlijk?

Arene is een digitale huisartsenpraktijk die gericht is op het bieden van huisartsenzorg via telefonische, e-consulten en videobellen. Het bedrijf is gestart om het huisartsentekort in Nederland op te vullen, vooral in gebieden waar de vraag naar huisartsen groot is en de beschikbaarheid beperkt. Het verschil met Co-Med is dat Arene geen praktijken opkoopt en denkt dat het een tijdelijke oplossing is om het huisartsentekort op te vangen. Dat tekort is overigens relatief want er zijn voldoende goed opgeleide huisartsen in Nederland om iedereen in Nederland van een echte huisarts te voorzien. Bovendien werkt Arene niet met privaat kapitaal. En dat betekent dat de winstgevendheid niet voorop staat, wat bij Co-Med wel het geval was. De hebberigheid van Guy Vroemen betekende tevens het einde van Co-Med.

Arene laat desgevraagd weten dat er wordt samengewerkt met lokale huisartsen om ook fysieke consulten mogelijk te maken als dat echt nodig is. Voor de patiënten in Hollands Kroon die nu zonder huisarts zitten werkt het bedrijf namelijk samen met Praktijk de Opaal in Anna Paulowna maar het kan ook zijn dat een inwoner van Anna Paulowna voor een fysieke afspraak naar een praktijk iets verder weg, in Middenmeer, Tuitjenhorn, Winkel, Nieuwe Niedorp, ’t Zand of Sint Maartensbrug moet. Het is per dag afhankelijk in welke praktijk je terecht kunt, maar gestreefd wordt naar een consult in je eigen woonplaats. De afspraken die Arene heeft binnen het noodscenario zijn door de zorgverzekeraars gemaakt en gelden voor alle regio’s waar Comed actief was.

Algemeen directeur Marlous de Vroome van HKN, waar De Opaal in Anna Paulowna onder valt, deelt mee: ‘De afspraken die Arene heeft in het kader van het noodscenario, zijn vanuit de zorgverzekeraars gemaakt. Deze afspraken gelden voor alle regio’s in het land waar Comed actief was. Het noodscenario houdt in dat alle contact via Arene loopt. Arene heeft huisartsen en andere praktijkmedewerkers in dienst en kan heel veel zorg digitaal afhandelen, maar niet alles. Voor de patiënten die echt fysiek door een huisarts gezien moeten worden, heeft Arene afspraken met zogenaamde steunpraktijken in de regio. Arene kan een vooraf afgesproken aantal patiënten bij deze steunpraktijken inplannen op het spreekuur. Op dit moment zitten de steunpraktijken inderdaad zoals Arene aangeeft in Middenmeer, Tuitjenhorn, Winkel en Nieuwe Niedorp, ’t Zand en Sint Maartensbrug en soms vanuit Anna Paulowna. Het wisselt per dag waar mensen ingepland kunnen worden. We proberen het aantal steunpraktijken uit te breiden, maar zijn daarbij natuurlijk wel afhankelijk van wat de huisartsenpraktijken in de regio voor mogelijkheden hebben. Het is belangrijk te benadrukken dat alles via Arene moet verlopen. De huisartsenpraktijken in onze regio zijn al lange tijd overbelast en hebben hun maximum aantal patiënten bereikt. Als mensen nu zelf naar praktijken gaan om over te stappen, zorgt dat voor extra druk op deze al zwaar belaste praktijken. Dit geldt in het bijzonder voor Praktijk De Opaal, die al langere tijd overvraagd wordt als buurpraktijk van Comed. Ik raad mensen ten zeerste af om zich spontaan bij De Opaal te melden. Alle contact, ook met De Opaal, moet via Arene verlopen.’

Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: de inwoners van de Kop van Noord-Holland willen een échte huisdokter. We moeten Arene zien als een tijdelijke noodoplossing. De recensies en de feedback over Arene zijn over het algemeen positief. Patiënten waarderen de laagdrempeligheid en het gemak van digitale zorg. Toch zijn er ook kritische geluiden, met name over de mogelijkheid dat de zorg onpersoonlijk zou kunnen worden. Hopelijk wordt het niet zo erg als bij Co-Med, waar enige tijd consulten werden gehouden door een huisarts vanuit Berlijn. Dat is pas dokteren op afstand…

Wil je niets missen uit Schagen en de regio?
Avatar foto
Kees Zwaan is vast columnist van Noordkop Centraal.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
1 antwoord
  1. Peter van der Kruijs
    Peter van der Kruijs zegt:

    Het tekort aan huisartsen is relatief. Het beroep van huisarts is in meerdere opzichten veranderd, omdat de maatschappij in zijn geheel dat is. De huisarts van nog niet eens zo lang geleden was dat uit roeping, had een grote praktijk, maakte enorme werkweken, draaide weekend diensten en deed ook nog vaak bevallingen. De huisarts van nu werkt maar al te vaak niet meer fulltime in de praktijk, draait vrijwel geen weekend diensten meer, maar moet veel vaker (verplicht) nascholen, heeft er allerlei taken bijgekregen, die vroeger in de 2e lijn (specialist) werden gedaan, moet enorm veel, door overheid en zorgverzekeraars vereist, administratief werk verzetten en moet vrijwel dagelijks in allerlei overleg met collega’s, praktijkondersteuners, doktersassistentes etc. En dan is er natuurlijk nog het gezin. Kortom, de huisarts raakt ook overbelast. Als we nu eens beginnen met het afschaffen van al die onzinnige, verplichte administratieve bureaucratie dan kan de huisarts weer meer tijd besteden aan de patiënten. Want daar is de huisarts tenslotte voor opgeleid. Digitaal als dat mogelijk is, fysiek als de situatie daar om vraagt.

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):