Column: Het Huis van Thorbecke werkt

Het is verbazingwekkend hoe vasthoudend en eigenwijs sommige bestuurders kunnen zijn. Zo ook twee wethouders in Hollands Kroon die altijd het gelijk aan hun kant denken te hebben en onlangs de gemeenteraad in hun hardnekkigheid mee kregen. De meerderheid van de raad ging namelijk akkoord met de vestiging van nog meer datacenters in de Wieringermeer waar nu de provincie een stokje voor steekt.

Hollands Kroon is een gemeente en als zodanig een onlosmakelijk deel van Noord-Holland. Wat er in Hollands Kroon gebeurt heeft invloed op buurgemeenten en dus ook op Noord-Holland. Het doordrammerige beleid van Meskers en Groot dat indruist tegen het beleid van de provincie is op veel kritiek gestuit. Koste wat kost willen ze zich profileren als dienaren van Microsoft en Google en verliezen daarmee de belangen van de Noord-Hollanders uit het oog. Gelukkig kunnen ze niet zomaar hun gang gaan want er zijn altijd nog de provincie en het Rijk die toezicht houden op het beleid van gemeenten in casu het beleid van Meskers en Groot.

Nu de provincie Hollands Kroon verbiedt om datacenters aan de westkant van de A7 in de Wieringermeer toe te staan, kan er gezegd worden dat het Huis van Thorbecke werkt en dat het beslist geen gelijkvloerse bungalow is. Als twee kwajongens worden Meskers en Groot tot de orde geroepen. Ze krijgen een standje van hun meerdere: de provincie, als ‘hogere laag’ van het staatkundige gebouw. In zekere zin straalt zo’n standje ook af op PvdA burgemeester Van Dam en SHK wethouder Van Gent, want Meskers, Groot, Van Dam en Van Gent voeren ‘eensgezind’ collegiaal beleid uit.

De provincie voorziet bij de realisatie van nog meer datacenters een onveilige verkeerssituatie en dat is de reden van het verbod. Verder ziet de provincie ook nadelige gevolgen voor het agrarische landschap. Maar ook het hoge energieverbruik waardoor een overbelasting van het elektriciteitsnet dreigt baart de provincie zorgen. Bovendien liggen problemen rond het koelwaterverbruik op de loer. Allemaal negatieve ontwikkelingen die alle Noord-Hollanders kunnen raken.

De provincie mag tot een zogenaamde ‘reactieve aanwijzing’ besluiten. Zo’n besluit kan een slecht gemeenteraadsbesluit buiten werking stellen. En dat gebeurt in dit geval. Ook de raadsleden die voor de komst van meer datacenters stemden krijgen met het besluit van de provincie een standje en zijn als het ware voor straf in de hoek gezet als stoute kleuters. De gemeente kan nog wel in beroep gaan bij de Raad van State, maar of dat wat zal uithalen is twijfelachtig. Theo en Theo zijn voorlopig door de provincie uit hun zandbak gestuurd en zullen hun spel elders moeten voortzetten. Misschien kan achter het Kroondomein een zandbak worden gerealiseerd. Daar kunnen ze minder onheil aanrichten…

Kees Zwaan

Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalReageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: