Column: grote zorgen over chemicaliën datacenters

In zijn weblog schrijft gedeputeerde Cees dat hij zich goed kan voorstellen dat er zorgen zijn over vermeende watertekorten als gevolg ban de aanwezigheid van datacenters in Noord-Holland. De Telegraaf en het Noord-Hollandsdagblad kwamen met een artikel dat niet gerust stelt. De gedeputeerde ook niet. Verschillende Statenfracties maken zich grote zorgen over chemicaliën die de datacenters lozen op het oppervlaktewater.

Beide kranten halen hun informatie uit interne stukken bij de provincie. Daarin staat dat zo’n 10 miljoen kuub drinkwater nodig is om per jaar aan koelwater te komen  voor nog vijf datacenters in Hollands Kroon. Die hoeveelheden blijken grote gevolgen te hebben voor de drinkwatercapaciteit in de gehele provincie. „Tijdens extreme weersomstandigheden kan er in Noord-Holland een zoetwatertekort optreden”, blijkt uit een intern Webinar waaraan tientallen ambtenaren in november 2020 deelnamen.

Loggen zegt dat de vragen die in het artikel opgeworpen worden ook bij het provinciebestuur leven. “Ook wij willen duidelijkheid over wat de impact is van datacenters op de leefomgeving, op de energieleveringszekerheid, op de watervoorraad, op het oppervlaktewater en helderheid over de wettelijke mogelijkheden en beperkingen.”

Loggen bevestigt dat het onderzoek waarnaar beide kanten refereren, door de provincie is besteld. Het onderzoek was bedoeld om inzicht te krijgen hoe het zit met het waterverbruik door watervragers, zoals datacenters, en wat de impact is op het oppervlaktewater, in combinatie met de langere en warmere zomers en het hogere waterverbruik. Maar Loggen vindt het onderzoek te mager en daarom is het rapport niet gepubliceerd. De steekproef is te klein en dus moeten er meer data komen.

De angst voor drinkwatertekort vindt Loggen heel reëel. Hij wijst op de droge zomers in de afgelopen jaren waardoor ook de kwaliteit van het drinkwater punt van zorg was. De verwachting is dat langdurige droge zomers vaker gaan voorkomen, dus daar wil de provincie op anticiperen. Dat is onze taak, die wij uiterst serieus nemen, aldus Loggen.

Het is bekend dat de datacenters koelwater nodig hebben als het 25 graden is en hoger. Deze temperaturen zijn in ons land geen uitzondering meer (vorig jaar in september zelfs nog boven dertig graden) en juist op deze dagen wordt veel water verbruikt. De datacenters voorop.

Opmerkelijk is dat de datacenters chemicaliën gebruiken om „de waterkwaliteit in stand te houden, onder andere om legionella uit te sluiten.” Dit verontreinigde water wordt geloosd op het oppervlaktewater. Dit is natuurlijk niet aanvaardbaar. Niettemin zijn voor het lozen vergunningen afgegeven door Hollands Kroon. Had dit wel gemogen? 

De CDA-Statenfractie wil van de gedeputeerde daarom weten welke chemicaliën in het water worden geloosd en of de PWN hiervan op de hoogte is. De ChristenUnie vraagt naar een feitenrelaas waarin de feiten en fabels van elkaar gescheiden worden. De VVD wil weten of het klopt dat in de warme zomermaanden de behoefte voor koelwater voor datacenters met een factor 2,5 toeneemt?

Voor het zomerreces komt de gedeputeerde met een datacenterstrategie. Hollands Kroon kan haar borst natmaken.

Eugeen Hoekstra

Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):