Column: datacenters mogen best wel in Hollands Kroon

Datacenters zijn welkom zegt de provincie Noord-Holland. Ook in Hollands Kroon. Staat in de concept-strategienota over datacenters van de provincie die vandaag is verschenen. Hollands Kroon wordt als locatie genoemd naast bedrijventerreinen in het zuiden van de provincie (Amsterdam, Haarlemmermeer en Diemen). Ze zijn heel hard nodig, maar ze moeten zo weinig mogelijk impact hebben op de omgeving. 

Digitalisering heeft een omvangrijke en groeiende impact op de provincie Noord-Holland, zowel voor inwoners als bedrijven. Deze ontwikkeling zorgt voor toenemend dataverkeer en vraagt een stevige digitale infrastructuur. Datacenters zijn daarvoor noodzakelijk, stellen Gedeputeerde Staten. 

De datacenterstrategie zet in op een stevige basis voor groeiende digitale economie. Noord-Holland wil koploper in duurzaamheid en innovatie zijn. In de Omgevingsverordening staat dat alleen nog op een aantal specifieke bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer, Diemen en Hollands Kroon datacenters gevestigd mogen worden. Buiten deze gebieden zijn nieuwe datacenters niet mogelijk.

Gedeputeerde Economie Ilse Zaal noemt voorwaarden waaraan de datacenters moeten voldoen. Ik noem er een paar: datacenters moeten voorzien in eigen duurzame energieopwekking, de restwarmte (in de omgeving) moet worden benut, de gebouwen moeten circulair zijn ontwikkeld en landschappelijk goed zijn ingepast. 

Daarnaast wordt het verplicht dat de gemeenten waar datacenters zich nog kunnen vestigen met de provincie afspraken maken over de manier waarop de datacenters worden ingepast in het landschap en het gebruik van energie, water en het benutten van restwarmte. 

In de nota wordt ook ingegaan op koeling door drinkwater. De beschikbaarheid van water voor koeling kan niet altijd gegarandeerd. Juist in deze periodes is er namelijk een tekort aan zoet water, vanwege de beperkte aanvoer, hoge verdamping en grote vraag.
Koelwatergebruik staat onder in de verdringingsreeks en zal daarom in geval van droogte als eerste worden gekort. De drinkwaterbedrijven, zoals PWN, en de sector zelf zetten al in op gebruik van ander water dan drinkwater voor koeling. Maar ook wanneer gebruik wordt gemaakt van ruw drinkwater of oppervlaktewater is in droge tijden de beschikbaarheid niet gegarandeerd. De nota stelt dat het van groot belang is dat datacenters zich bewust zijn van zoetwatertekorten en hiermee rekening houden door maatregelen te nemen om watertekorten op te vangen.

De strategienota van de provincie komt op het moment dat de provincie het bestemmingsplan voor een derde datacenter in Hollands Kroon heeft afgekeurd. Het is nu duidelijk waarom. De provincie stelt eisen aan datacenters op het vlak van duurzaamheid en inpassing in de omgeving die in het bestemmingsplan niet goed zijn opgenomen. De vraag is hoe zal het gemeentebestuur van Hollands Kroon hierop reageren. De kans is groot dat ze naar de rechter stapt. 

Eugeen Hoekstra 

 

Wil je niets missen uit Schagen en de regio?
Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):