CO2 Kreukelzone

De boodschap voor het nemen van veiligheidsmaatregelen aan de kust van Noord-Holland was reeds uitgesproken door de nieuwbenoemde Deltacommissaris Wim Kuijken. Deze aller hoogste topman van Verkeer & Waterstaat, die deze erebaan zelf gecreëerd heeft omdat hij niet verder meer kon klimmen, was 17 april in Petten aan Zee. Daar bij Dijk te Kijk was een heel select gezelschap van jaknikkers bij elkaar om hun plannen, met heel veel zand voor de kust, nog eens te benadrukken. Later werd in Callantsoog, in een voorlichtingsbijeenkomst van Provincie, Waterschap en Rijkswaterstaat deze zandkreet herhaald. Inwoners van Callantsoog voelen zich, alleen al door deze uitlatingen, een heel stuk veiliger. De voorgestelde strandverbreding, die in Petten met 250 meter begint en bij Callantsoog 125 meter zal bedragen, loopt door tot aan Julianadorp. Verder durven de kustverantwoordelijken het niet aan om de strekdammen onder het zand te werken.

De stroming in het nieuwe Schulpegat, richting Den Helder, is hiervoor te sterk. In het verleden heeft men daar al een geulwandsuppletie uitgevoerd. Dit was een poging om de getijdenstroming meer zeewaarts te laten lopen. Van dat aangevoerde zand is bij Den Helder weinig of niets terug gevonden en de stromingsgeul ligt nog steeds op dezelfde plaats. De natuur is niet met los zand te bedwingen. Hooguit dat het Molengat, de noordelijke vaarroute tussen de Razendebol en Texel, nog meer dichtslibt. Een beetje vissersboot moet hierdoor wel twee uur zuidelijk om deze zandplaat varen. Dr. Henk Schoorl heeft in zijn voorstellen beschreven hoe het eventueel wel mogelijk zou zijn. Zijn oplossing is een stuk eenvoudiger als die waar onze kustverdedigers zich nu mee bezig houden. Nadat Pater Gerard, die als oprechte Geel Zwarte Zijper CDA-er ook in de zaal aanwezig was, terecht had opgemerkt dat al dat losse zand steeds weer wegspoelt werd er uitgelegd door Ir. Gert Jan Nederbracht van de provincie dat dit ook de bedoeling was. Het zand mag en moet zich kunnen verplaatsen om uiteindelijk op het wad te geraken. Werken met de natuur noemt men dit. Nadat Frans de Haan uit Petten en ook Jan Lighart uit Groet in het openbaar vragen stelden, die door de discussie leidster als zeer deskundig bestempeld werden, kregen deze heren een persoonlijke discussiepartner in de figuur van Ir. Veer van ‘t Schap Niet heel toevallig stonden mijn zoon en ik bij deze discussie groep omdat wij in samenwerking met de heer Plugge, ook uit Petten, er een andere mening op na houden. Meer de mening van Dr. Henk Schoorl. Onze groep manifesteert zich als het Dutch Citizen Coastal Management en we hebben voor deze discussie een apart mailadres in het leven geroepen. En omdat we tot het gaatje van Europa willen gaan, want er klopt  iets niet vinden wij, staat er .eu achter ons adres. 

Ir. Veer  van het HHNK probeerde ons nogmaals uit te leggen dat die veiligheidsbuffer, van heel veel zand, met een echte zware noordwester storm, wat hem betreft, gewoon weg mag spoelen. Wat er dan nog overblijft is de huidige zeewering die al jaren veel te laag is bevonden. Omdat hij niet zo goed onder woorden wist te brengen waarom hij dit vond gaf ik hem persoonlijk de woorden van een kreukel zone in de mond. En tot mijn verbazing werd deze uitdrukking overgenomen door Ir. Gert Jan Nederbracht van provincie Noord-Holland in zijn afsluitend verhaaltje. De kreukelzone werd zelfs in de Schager Courant en hier bij Schagen-FM een gangbare uitdrukking. Natuurlijk is het te gek voor woorden als ingenieurs van de provincie en het waterschap zomaar een kreet van een columnist van streekradio Schagen-FM over nemen als handelsterm. Deze kreukelzone gaat de burger heel wat kosten. De zandsuppleties zijn vanaf 1995 al drie keer verdubbeld en tot 2020 zal er jaarlijks bijna twee keer zoveel zand nodig zijn om de kustlijn te onderhouden. Iedereen kan dit nalezen op internet. Dit gegeven betekent ook dat er jaarlijks twee keer zoveel CO2 uitstoot geproduceerd wordt door onze kustverdedigers. Nu had ik in mijn hoofd dat de CO2 uitstoot door een ieder moet worden terug gedrongen of staat de overheid in deze boven de wet? Zandsuppleties zijn een belasting voor de natuur en het milieu, hoe goed ook bedoeld. De vraag is : hoe we deze, schijnbaar noodzakelijke werkgelegenheid, milieuvriendelijker kunnen maken? Heel simpel door de voorstellen van Dr. Henk Schoorl uit te voeren. Hij was een beetje de opvolger van Ir. Lely. Omdat er echter een werkverschaffer in de Deltacommissie van de heer Veerman zat die heel graag en heel goedkoop met zand aan de gang wil, is het advies van Veerman begrijpelijk maar daardoor ook zeer discutabel. Waarom moet heel Nederland schoner worden met minder CO2?  Is er echt wat aan de hand met dit gas waar de plantjes zo goed van groeien? Waarom geeft het rijk, de provincie, het waterschap en ook gemeente Zijpe geen verantwoording voor deze CO2 uitstoot die minstens voor 35 % verminderd kan worden als gekozen wordt voor een andere kustverdedigingmethode? Ik noem dit, luisteraars, een CO2 kreukelzone waarvan de plooien later met heel veel belastinggeld weer gladgestreken moeten worden. De vraag blijft of de ontstane schade aan de natuur, het milieu en in het bijzonder de biodiversiteit in onze voedselketen ook nog is glad te strijken.

Ik wens u nog heel veel oranjeplezier.   

Piet van Noort.    

Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):