Co-Med en Incluzio waanzin ten top?

Als het aan Marcel Levi ligt worden bedrijven als Incluzio en Co-Med verboden en gaat de gezondheidszorg in Nederland op de schop. Met name de marktwerking moet volgens hem drastisch worden aangepakt. Hij laat duidelijk blijken dat hij in een eventueel volgend kabinet zorgminister wil worden.

Regelmatig wordt hij door de media benaderd en dan heeft hij eigenlijk geen goed woord over voor het huidige beleid in de zorg. ‘De zorg kraakt en piept in alle voegen,’ aldus de hoogleraar, die ‘slapend’ lid is van de PvdA. De denkbeelden van Levi zullen als muziek in de oren klinken van Omtzigt en Timmermans.

Levi kan zo wel 25 punten in het zorgstelsel noemen die hij wil veranderen. Zo ziet hij dat de huidige bestuurders bang zijn om knopen door te hakken. Bijvoorbeeld de huidige minister Kuipers, die het verschijnsel zorgcowboys nog niet gaat verbieden maar er eerst ‘onderzoek’ naar laat verrichten. Dat duurt volgens Levi veel te lang.

Met steun van grote partijen is de zorg grotendeels geprivatiseerd met als doel het allemaal goedkoper te maken. Vijftien jaar geleden is de nieuwe zorgwet ingevoerd, waarna de privatisering en marktwerking ernstig zijn doorgeschoten. Er is een verbrokkeld systeem ontstaan waarin de overheid zich grotendeels heeft teruggetrokken.

Bijna alle politieke partijen zijn nu van mening dat het systeem ‘zo niet werkt’. Volgens Levi moet men in de zorg niet concurreren, maar juist samenwerken. Binnen een regio is het veel verstandiger zorgtaken te verdelen.

Levi benadrukt dat het huidige systeem in de hand werkt dat ‘hoe meer je doet hoe meer geld je krijgt’. Dat maakt de zorg onnodig duur en bovendien worden er veel overbodige zorghandelingen uitgevoerd. Het is een perverse prikkel voor zorgondernemers om zo veel mogelijk zorg te verlenen. Zorg die eigenlijk niet nodig is maar alleen gegeven wordt omdat er winst op wordt gemaakt. Winst die wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Levi geeft veel voorbeelden van situaties die niet door de beugel kunnen. Zo is er een trend dat verpleegkundigen bij hun huidige werkgever weggaan en als ZZP’er aan de slag gaan of via een bemiddelingsbureau weer aan het werk gaan. Soms in hetzelfde ziekenhuis maar dan voor een veel hoger loon plus de kosten van het bemiddelingsbureau. Dat maakt de zorg peperduur. Geld dat eigenlijk direct aan de zorg besteed had moeten worden, vloeit nu deels weg als winstuitkering. Het kan volgens Levi allemaal anders.

Een andere trend is het massaal opkopen van huisartsenpraktijken door investeringsmaatschappijen. Zorgverzekeringsgeld dat eigenlijk aan de zorg besteed had moeten worden, verdwijnt zo voor een deel in de zakken van particuliere aandelenbezitters van investeringsmaatschappijen.

Het zorgt ervoor dat zorg steeds duurder wordt en ieder jaar de premies verhoogd moeten worden. Het zijn ongewenste ontwikkelingen die blijkbaar niet voorzien zijn door de toenmalige voorstanders van privatisering. En nu zitten we met de gebakken peren. Marcel Levi wil dat terugdraaien als hij de kans krijgt.

Wat gaat dat betekenen voor de zorg in Hollands Kroon? Een bedrijf als Co-Med zal op termijn plaats moeten maken voor een echte huisartsenpraktijk met een huisarts die zich verbonden voelt met de lokale gemeenschap die hij of zij bedient. Het verdwijnen van zorgverzekeringspremies in de zakken van particuliere investeerders zoals de eigenaren van Co-Med is onwenselijk en onaanvaardbaar.

Levi vindt het jammer dat minister Kuipers zulke bedrijven nog niet heeft verboden: ‘Het is waanzin ten top. Zulke bedrijven zijn er niet op uit om goede zorg te verlenen, het zijn bedrijven die er op uit zijn om heel veel geld te verdienen. Er lekken tientallen miljoenen aan zorggeld, dat opgebracht wordt door premies en belastingen, naar die bedrijven. Dat is waanzin. Als minister moet je dat gewoon verbieden’, aldus Levi in Nieuwsuur. Zijn handen jeuken om de doorgeschoten marktwerking aan te pakken..

Samenwerking is volgens hem te prefereren boven concurrentie in de zorg. Eens werkte Hollands Kroon samen met Schagen in het sociaal domein. Nu is dat goeddeels in handen van een rijke miljonairsfamilie en verdwijnt er gemeenschapsgeld in hun al goedgevulde zakken.

Het wordt bij de ongeveer halve miljard gevoegd die de schoonmakersfamilie in de loop der jaren heeft vergaard. Dat gaat als het aan Levi ligt ook veranderen. De zorg moet weer in handen komen van de gemeenschap. Dus van de Hollands Kroners zelf.

Die hebben er echt niet om gevraagd om dat door Incluzio te laten doen. Dat was een ideetje van enkele ambtenaren uit het Kroondomein, waar de wethouder weinig tegenin te brengen had. Zij vond het allemaal prima en liet het graag aan de markt over. Dat gaat ook echter veranderen nu PvdA/GroenLinks in het college zit. Marktwerking zal ook op lokaal niveau moeten worden teruggedrongen, te beginnen bij Co-Med en Incluzio.

Na de komende verkiezingen gaat het een en ander hopelijk werkelijk veranderen en worden de zorgpremies aan daadwerkelijke zorg uitgegeven. En niet aan winstuitkeringen. Weg met die zorgcowboys. Die kunnen we missen als kiespijn…

Avatar foto
Kees Zwaan is vast columnist van Noordkop Centraal.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):