Tag Archief van: Politiek

Samuel Muntjewerf verlaat raad Schagen

/
SCHAGEN - PvdA-raadslid Samuel Muntjewerf heeft dinsdagavond afscheid genomen van de gemeenteraad van Schagen.  Muntjewerf begon na de laatste verkiezingen in 2022 als een van de jongste raadsleden. Dat hij nu al stopt, heeft een praktische reden. Hij gaat verhuizen naar Alkmaar. Omdat een raadslid in de gemeente moet wonen, mag hij niet verder in de raad van Schagen. Samuel Muntjewerf wordt opgevolgd door Harry Piket. Piket wordt in de raad van juli geïnstalleerd.

CDA waardeert sociaal beleid gemeente

/
REGIO -  CDA Schagen is blij met het sociale beleid van de gemeente Schagen ten aanzien van schulden na overlijden. Recentelijk werd in de landelijke media aandacht gevraagd voor nabestaanden die na het overlijden van hun dierbaren worden geconfronteerd met openstaande schulden. Het CDA stelde vragen aan de organisatie over de grootte van deze problematiek en de huidige aanpak ervan. Hoewel de exacte cijfers ontbreken, geeft de gemeente aan dat het aantal gevallen waarin overledenen nog schulden bij de gemeente hadden openstaan, beperkt is. In lijn met het beleid van grotere gemeentes, scheldt de gemeente deze schulden in de meeste gevallen kwijt om nabestaanden niet verder in financiële problemen te brengen. CDA Schagen spreekt zijn waardering uit voor deze aanpak. 

Raad praat nog even door over doorfietsroute

/
SCHAGEN - De gemeenteraad praat op 9 juli door over de aanvraag van het college om ruim een miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor een doorfietsroute binnen de gemeente Schagen. De eerste ronde was dinsdagavond, maar de raadsleden raakten er niet over uitgepraat. In de hele provincie Noord-Holland komt een netwerk van doorfietsroutes, waaronder een deel tussen Den Helder en Alkmaar via Schagen, met een aftakking naar Heerhugowaard. Op een doorfietsroute komen fietsers zo min mogelijk obstakels tegen en hebben vaak voorrang op het andere verkeer. Zo wordt het aantrekkelijk om ook voor de wat langere afstanden de fiets te pakken.

Raad Schagen steunt stadsvisie 2040

/
SCHAGEN - Er is brede steun in de gemeenteraad voor de Omgevingsvisie 2040 voor de stad Schagen, die het college de afgelopen twee jaar heeft ontwikkeld. Dat bleek dinsdagavond in het gemeentehuis.  In de visie schetst het college hoe de stad Schagen zich in de komende jaren mag ontwikkelen. Voor nieuwe woningbouw wil de gemeente ruimte bieden aan de zuid- en oostkant van Schagen. Binnen de stadsgrenzen van het huidige Schagen is volgens het college te weinig ruimte. Daarmee zou de stad in 2040 kunnen groeien tot circa 20.000 inwoners. De gemeente hoopt dat door de ontwikkelingen Schagen aantrekkelijk blijft voor jongeren en jonge gezinnen.

Raad Schagen vergadert

/
SCHAGEN - De gemeenteraad van Schagen vergadert dinsdag 18 juni vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Laan in Schagen.  De raad bespreekt onder andere de jaarstukken 2023 en begroting 2025 van de GGD. Ook het Beleidsplan Toezicht en Handhaving Wmo en Jeugdwet, het Beleid Integriteit Zorgovereenkomsten 2024 en de 1e Tussenrapportage 2024 staan op de agenda. Verder wordt afscheid genomen van raadslid Samuel Muntjewerf. De raadsvergadering is rechtstreeks te beluisteren via de website van de gemeenteraad van Schagen. Daar is ook de complete agenda te vinden.

Verkiezingsborden beklad

/
SCHAGEN - Vandalen hebben het verkiezingsbord dat staat op De Leng in de wijk Nes Noord in Schagen beklad.  Op veel van de posters van politieke partijen is de naam van de partij onleesbaar gemaakt met zwarte verf.  Opvallend: de posters van de 4 partijen die een hoofdlijnenakkoord in Den Haag hebben getekend, zijn niet beklad.  Komende donderdag, 6 juni, mag Nederland weer naar de stembus. Deze keer gaan de stembussen open voor een nieuw Europees parlement.  

Bomvolle oordeelsvormende raadsvergadering

/
SCHAGEN - De gemeenteraad van Schagen houdt dinsdag 11 juni een oordeelsvormende raadsvergadering met een bomvolle agenda.  De raad bespreekt onder andere de Omgevingsvisie Stad Schagen 2040, de Verordening toeristenbelasting 2025 en de realisatie van een doorfietsroute.  Ook het opheffen van basisschool de Zandhope en een onderzoek van de gemeentelijke rekenkamer Schagen naar klachtenafhandeling worden besproken.  Verder gaat de raad in debat over vragen van D66 over de brandveiligheid van de appartementen voor arbeidsmigranten op De Lus. De PvdA wil met de raad in debat over het Beleidsplan Kunst en Cultuur, dat is opgesteld vanuit de sector, en over het CPO Bogtmanweg Tuitjenhorn.  De vergadering is rechtstreeks te volgen via de website van de gemeenteraad van Schagen. Daar is ook de volledige agenda met alle achterliggende stukken te vinden. 

Marnix uit Schagen wil Europa in

/
SCHAGEN - Marnix Vermeer uit Schagen wil voor politieke partij Volt Europa in. "Als geboren en getogen Schagenaar draag ik onze regio een warm hart toe", vertelt Vermeer.  De Brexit, de verkiezing van Trump en de inval van Rusland in Oekraïne hebben hem gemotiveerd om in actie te komen. Vermeer wil namens zijn partij bijdragen aan een sterker en rechtvaardiger Europa. De kans dat Vermeer een Europese zetel bemachtigd is klein. Hij staat op de 17e plek op de Volt kandidatenlijst. 

Hans Kröger gaat met pensioen

/
SCHAGERBRUG - Hans Kröger gaat met pensioen. Het raadslid voor JessLokaal in Schagen stopt medio 2025.  Het is niet de raad in Schagen die Hans gaat verlaten, maar het bedrijf waar hij directeur-bestuurder is: Woningstichting Het Grootslag in Wervershoof.  Kröger was ruim 20 jaar werkzaam als directeur-bestuurder bij Het Grootslag en kijkt terug op een mooie tijd. "Ik prijs mijzelf bijzonder gelukkig dat ik in deze sector en bij deze mooie corporatie heb mogen werken. Ik zal de woningstichting zeker gaan missen", schrijft Kröger. In Schagen is Hans Kröger het langstzittende raadslid in de gemeenteraad. Hij begon in 1994 bij de Burger KiesVereniging (BKV) in de gemeente Zijpe. Van  2012 tot 2022 was hij fractievoorzitter van JessLokaal in de gemeente Schagen. In 2022 werd Lars Dignum fractievoorzitter, maar Hans bleef als fractielid in de raad. 

De Bank met wethouder Simco Kruijer

/
SCHAGEN – Wethouder Simco Kruijer is komende zondag te gast in het TV programma De Bank bij Noordkop Centraal TV. We zijn halverwege de periode tot de raadsverkiezingen. Hoe zijn de ervaringen van de wethouder tot nu toe? Het is niet altijd rozengeur en maneschijn vertelt hij openhartig tegen presentator Eugeen Hoekstra. Hoekstra praat met Kruijer ook over de nijpende vraag van ondernemers naar kavels om te kunnen uitbreiden en over de bereikbaarheid van onze regio. Uiteraard passeren ook onderwerpen als Muggenburg-Zuid waar ruim 700 woningen gebouwd zullen worden. Komt de bouwverkeersweg er nu echt?  En klopt het dat in Schagen-Oost een bos komt? De Bank wordt uitgezonden op zondag op de oneven uren. Woensdag is de herhaling.

Politiek heeft hekel aan plakken

/
SCHAGEN - Van de 20 politieke partijen die meedoen aan de Europese Parlementsverkiezing, maakt slechts een klein deel gebruik van de mogelijkheid om posters op de speciale verkiezingsborden te plakken.  Van de partijen die nu meedoen aan een nieuwe regering, hebben twee partijen posters geplakt: VVD en BBB. NSC en PVV zijn op de borden niet te zien. Van de andere partijen hebben verder alleen het CDA, de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie, de SP en Volt posters geplakt. Opmerkelijk is het ontbreken van de grootste oppositiepartij: PvdA/GroenLinks. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn over twee weken, op donderdag 6 juni. 

VVD stelt vragen over Bee Gees Forever

/
SCHAGEN – De VVD-fractie in Schagen stelt vragen over het optreden van Bee Gees Forever in Hotel Marktstad op 4 mei. Achteraf waren er klachten vanuit het publiek dat ze het optreden amper hebben gezien omdat de zaal propvol was. De liberalen willen van het gemeentebestuur weten hoe de vergunningverlening is verlopen, welke ruimten zijn meegenomen in de vergunning en hoe de controle op het aantal bezoekers is toegepast. Er zijn bezoekers die zich onveilig hebben gevoeld. Tenslotte wil de VVD weten wat het college gaat doen om dit soort problemen te voorkomen.