Fractievergadering LADA in Winkel

/
HOLLANDS KROON – Lokale partij LADA houdt maandag 12 juni een openbare fractievergadering in Kunsttuin Het Nederlands Kremlin in Winkel. De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda van de raadsvergadering van 22 juni wordt behandeld. Mensen die willen inspreken over een onderwerp of met de fractie in gesprek willen zijn welkom. Aanmelden kan per e-mail naar fractielada@lada.nu

29 kandidaten voor burgemeesterspost Texel

/
TEXEL - Naar de functie van burgemeester van Texel hebben 29 personen gesolliciteerd, waaronder 11 vrouwen en 18 mannen.  Van deze kandidaten hebben 17 personen een functie in het openbaar bestuur.  De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting op 20 december 2023 beëdigd. De vorige burgemeester Michiel Uitdehaag is nu burgemeester van Venray. Rob van der Zwaag neemt tot de benoeming van de nieuwe burgemeester de honneurs waar.

PvdA te gast in Eendenkooi

/
‘T ZAND - De PvdA in Schagen organiseerde afgelopen zaterdag een bijeenkomst bij de Eendenkooi in ‘t Zand.  Deze historische locatie, beheerd door Chris van der Vliet van Landschap Noord-Holland, fungeerde als achtergrond voor een dag die in het teken stond van biodiversiteit, duurzaamheid en natuurbehoud. Na de rondleiding werden diverse onderwerpen besproken, waaronder stikstofregels, de impact van woningbouw en landbouw op de natuur, en de rol van de provincie en waterschappen in natuurbehoud. De dag werd afgesloten met een oproep aan de deelnemers om zich in te zetten voor behoud van de natuur en de bescherming van de biodiversiteit.

JessLokaal: logboek bijhouden voor bouw

/
SCHAGEN – JessLokaal wil dat de gemeenteraad alle bouwaanvragen aanwijst waarin participatie van de kant van belanghebbende burgers verplicht is. Ook wil de partij bereiken dat er een vaste procedure komt die bij ieder bouwplan moet worden overlegd. De Omgevingswet is vaag over hoe participatie moet plaatsvinden. Gemeenten en initiatiefnemers mogen hier zelf invulling aan geven. Het initiatiefvoorstel is bedoeld om in de geest van de omgevingswet regels en ondersteuning aan te bieden in het kader van participatie. De initiatiefnemer blijft verantwoordelijk, de gemeente is toetser bij de vergunningsaanvraag, meent JessLokaal.

Jur Perton op de Bank

/
SCHAGEN – Jur Perton, raadslid voor de VVD, is komende zondag te gast in het TV programma De Bank.  Perton is nu één jaar raadslid in Schagen. Aan presentator Eugeen Hoekstra vertelt hij over zijn ervaringen tot nu toe. Perton is jarenlang gemeentesecretaris geweest bij de voormalige gemeente Harenkarspel. Bij de herindeling in 2013 kwam er een einde aan zijn baan van ruim twintig jaar als gemeentesecretaris. Fel is hij over het beleid van het college in Schagen. Er gaat volgens hem van alles mis. De uitzending is zondag op de oneven uren en woensdag op herhaling.

Fracties moeten geld terugstorten

/
SCHAGEN – Niet alle tien fracties in de gemeenteraad van Schagen hebben vorig jaar hun fractievergoeding opgemaakt. De gemeente vordert het niet opgemaakte geld, ruim € 2.000,-, terug.  Wens4U moet het meeste terugbetalen: € 910,30. Anders gezegd is de fractie van Merieke Bredewold het meest zuinig omgegaan met het fractiebudget. De Seniorenpartij Schagen moet € 463,22 terugbetalen. Duurzaam Schagen, die niet meer in de raad zit, moet nog wel € 437,26 terugstorten. Voor dit jaar is een bedrag van € 14.320,- beschikbaar. Met dit geld kunnen fracties kosten betalen die ze maken voor ondersteuning, het volgen van cursussen en reiskosten.

Seniorenpartij zoekt nieuwe wethouder

/
SCHAGEN - De Seniorenpartij in Schagen heeft een officiële vacature online gezet voor een nieuwe wethouder.  De partij is op zoek naar een nieuwe wethouder nadat oud-wethouder Cor Quint om persoonlijke redenen ontslag nam.  De partij heeft nu een vacature online gezet waarin een nieuwe wethouder wordt gezocht die zich met financiën, zorg, inclusieve samenleving en ouderenbeleid bezig moet gaan houden.  Gezocht wordt naar een integere en empathische  kandidaat die initiatief kan nemen en overredingskracht heeft. Solliciteren kan bij de voorzitter van de partij, Jan Wal uit Waaarland, via j.wal@seniorenpartijschagen.nl.

Portefeuilles Schagen opnieuw verdeeld

/
SCHAGEN - Het college van Schagen heeft de portefeuilles van wethouder Cor Quint opnieuw verdeeld.  De portefeuille financiën gaat voorlopig naar burgemeester Van Kampen. Het doelgroepenvervoer valt de komende tijd onder wethouder Heddes. Ouderenbeleid en inclusieve samenleving gaat naar Puck de Nijs.  De Seniorenpartij gaat op zoek naar een nieuwe wethouder. De huidige fractievoorzitter, Marga Mulder, is in ieder geval niet in de race voor die functie.  Volgens Mulder wordt een nieuwe wethouder voorgedragen in samenspraak met het bestuur van haar partij. Iedereen mag volgens Mulder op de functie solliciteren, ook mensen van buiten de partij en oud-wethouder André Groot. 

Politiek reageert op vertrek Quint

/
SCHAGEN - Het opstappen van wethouder Cor Quint van de gemeente Schagen was onvermijdelijk. Dat mag worden geconcludeerd na een rondgang langs de fractievoorzitters in Schagen.  Wim Vonk van het CDA heeft alle respect voor het besluit van Quint. “Het is een juiste conclusie van hem om op te stappen”, vertelt Vonk.  Vera van Vuuren van de PvdA vindt het een wijs besluit van Quint. “Hij was een prima collega, maar kwam tekort in het debat”, zegt Van Vuuren.  “Jammer dat het zo is gelopen”, reageert Lars Dignum van JessLokaal. Hij wacht nu af met wie de Seniorenpartij komt als kandidaat wethouder.   Ook voor de oppositie is het opstappen van Quint geen verrassing. “Terecht en een verstandige keuze”, vertelt Wim Rijnders van de SP. “Hij was inhoudelijk onvoldoende. Onontkoombaar”, aldus Frans Jansen van D66.  Angelique van Wijk van de VVD vindt het vertrek van Quint “Spijtig”. Merieke Bredewold van Wens4u vindt het een “persoonlijk drama, maar het is beter dat hij deze stap heeft genomen”. “Verwacht en terecht”, meldt Lambert Riteco van Groenlinks.

Wethouder Quint stapt op

/
SCHAGEN - Wethouder Cor Quint van de gemeente Schagen stapt op. Dat heeft hij maandagmiddag in een persbericht bekendgemaakt.  Quint werd in juni vorig jaar namens de Seniorenpartij benoemd als wethouder Inclusieve samenleving, Ouderenbeleid en Financiën. Hij stapt nu op omdat hij zich naar eigen zeggen “de vertaalslag van ‘kennis en kunde’ naar de huidige vorm van debatvoering binnen de gemeenteraad van Schagen niet eigen kon maken”.  Quint kwam afgelopen week onder druk te staan tijdens een oordeelsvormende raadsvergadering over de kadernota. Verschillende partijen verweten hem dat hij geen antwoord kon geven op eenvoudige vragen.  Wie Quint op gaat volgen is nog niet bekend.

Antwoorden wethouder Quint niet toereikend

/
SCHAGEN - De uitgangspunten die in de Kadernota 2024 staan leverden woensdagavond veel vragen op tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering in het gemeentehuis van Schagen. Het komt erop neer dat het nu te laat is om nog wijzigingen door te voeren.  GroenLinks, Wens4U en de VVD betreurden het nieuws dat er weinig tot niets meer aangepast kan worden, omdat de boekhouding al bezig is met de Kadernota. De partijen gaven aan dat de Kadernota eigenlijk in februari al besproken had moeten worden in de raad. Wethouder Cor Quint, portefeuillehouder Financiën, zegde toe om in het vervolg de Kadernota sneller naar voren te halen.

Geen steun voor dierenartskosten minima

/
SCHAGEN – Het college van Schagen wil de motie van Wens4U voor een tegemoetkoming in dierenartskosten, voor mensen die in armoede leven, niet uitvoeren.  Volgens het college is er geen zorgplicht voor gemeenten ten aanzien van de kosten van dieren die door mensen worden gehouden. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar van het dier.  Wens4U vindt dat dieren een belangrijke rol spelen in het leven van mensen die vereenzamen in armoede.