CDA waardeert sociale beleid gemeente

/
REGIO -  CDA Schagen is blij met het sociale beleid van de gemeente Schagen ten aanzien van schulden na overlijden. Recentelijk werd in het landelijke nieuws aandacht gevraagd voor nabestaanden die na het overlijden van hun dierbaren worden geconfronteerd met openstaande schulden. Het CDA stelde vragen aan de organisatie over de grootte van deze problematiek en de huidige aanpak ervan. Hoewel de exacte cijfers ontbreken, geeft de gemeente aan dat het aantal gevallen waarin overledenen nog schulden bij de gemeente hadden openstaan, beperkt is. In lijn met het beleid van grotere gemeentes, scheldt de gemeente deze schulden in de meeste gevallen kwijt om nabestaanden niet verder in financiële problemen te brengen. CDA Schagen spreekt zijn waardering uit voor deze aanpak. 

Raad Schagen vergadert

/
SCHAGEN - De gemeenteraad van Schagen vergadert dinsdag 18 juni vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Laan in Schagen.  De raad bespreekt onder andere de jaarstukken 2023 en begroting 2025 van de GGD. Ook het Beleidsplan Toezicht en Handhaving Wmo en Jeugdwet, het Beleid Integriteit Zorgovereenkomsten 2024 en de 1e Tussenrapportage 2024 staan op de agenda. Verder wordt afscheid genomen van raadslid Samuel Muntjewerf. De raadsvergadering is rechtstreeks te beluisteren via de website van de gemeenteraad van Schagen. Daar is ook de complete agenda te vinden.

LADA gaat verder als LDA

/
REGIO - Op de Algemene Ledenvergadering begin juni is besloten dat LADA de naam aanpast en verder gaat als Lokaal Democratisch Alternatief (LDA).  “Deze naam past beter bij de missie en visie van onze partij voor Hollands Kroon. Met de nieuwe naam profileren we ons duidelijker als partij die democratische vernieuwing en transparant bestuur hoog in het vaandel heeft staan”, stelt fractiesecretaris Peter Couwenhoven.

Verkiezingsborden beklad

/
SCHAGEN - Vandalen hebben het verkiezingsbord dat staat op De Leng in de wijk Nes Noord in Schagen beklad.  Op veel van de posters van politieke partijen is de naam van de partij onleesbaar gemaakt met zwarte verf.  Opvallend: de posters van de 4 partijen die een hoofdlijnenakkoord in Den Haag hebben getekend, zijn niet beklad.  Komende donderdag, 6 juni, mag Nederland weer naar de stembus. Deze keer gaan de stembussen open voor een nieuw Europees parlement.  

Bomvolle oordeelsvormende raadsvergadering

/
SCHAGEN - De gemeenteraad van Schagen houdt dinsdag 11 juni een oordeelsvormende raadsvergadering met een bomvolle agenda.  De raad bespreekt onder andere de Omgevingsvisie Stad Schagen 2040, de Verordening toeristenbelasting 2025 en de realisatie van een doorfietsroute.  Ook het opheffen van basisschool de Zandhope en een onderzoek van de gemeentelijke rekenkamer Schagen naar klachtenafhandeling worden besproken.  Verder gaat de raad in debat over vragen van D66 over de brandveiligheid van de appartementen voor arbeidsmigranten op De Lus. De PvdA wil met de raad in debat over het Beleidsplan Kunst en Cultuur, dat is opgesteld vanuit de sector, en over het CPO Bogtmanweg Tuitjenhorn.  De vergadering is rechtstreeks te volgen via de website van de gemeenteraad van Schagen. Daar is ook de volledige agenda met alle achterliggende stukken te vinden. 

Marnix uit Schagen wil Europa in

/
SCHAGEN - Marnix Vermeer uit Schagen wil voor politieke partij Volt Europa in. "Als geboren en getogen Schagenaar draag ik onze regio een warm hart toe", vertelt Vermeer.  De Brexit, de verkiezing van Trump en de inval van Rusland in Oekraïne hebben hem gemotiveerd om in actie te komen. Vermeer wil namens zijn partij bijdragen aan een sterker en rechtvaardiger Europa. De kans dat Vermeer een Europese zetel bemachtigd is klein. Hij staat op de 17e plek op de Volt kandidatenlijst. 

Hans Kröger gaat met pensioen

/
SCHAGERBRUG - Hans Kröger gaat met pensioen. Het raadslid voor JessLokaal in Schagen stopt medio 2025.  Het is niet de raad in Schagen die Hans gaat verlaten, maar het bedrijf waar hij directeur-bestuurder is: Woningstichting Het Grootslag in Wervershoof.  Kröger was ruim 20 jaar werkzaam als directeur-bestuurder bij Het Grootslag en kijkt terug op een mooie tijd. "Ik prijs mijzelf bijzonder gelukkig dat ik in deze sector en bij deze mooie corporatie heb mogen werken. Ik zal de woningstichting zeker gaan missen", schrijft Kröger. In Schagen is Hans Kröger het langstzittende raadslid in de gemeenteraad. Hij begon in 1994 bij de Burger KiesVereniging (BKV) in de gemeente Zijpe. Van  2012 tot 2022 was hij fractievoorzitter van JessLokaal in de gemeente Schagen. In 2022 werd Lars Dignum fractievoorzitter, maar Hans bleef als fractielid in de raad. 

De Bank met wethouder Simco Kruijer

/
SCHAGEN – Wethouder Simco Kruijer is komende zondag te gast in het TV programma De Bank bij Noordkop Centraal TV. We zijn halverwege de periode tot de raadsverkiezingen. Hoe zijn de ervaringen van de wethouder tot nu toe? Het is niet altijd rozengeur en maneschijn vertelt hij openhartig tegen presentator Eugeen Hoekstra. Hoekstra praat met Kruijer ook over de nijpende vraag van ondernemers naar kavels om te kunnen uitbreiden en over de bereikbaarheid van onze regio. Uiteraard passeren ook onderwerpen als Muggenburg-Zuid waar ruim 700 woningen gebouwd zullen worden. Komt de bouwverkeersweg er nu echt?  En klopt het dat in Schagen-Oost een bos komt? De Bank wordt uitgezonden op zondag op de oneven uren. Woensdag is de herhaling.

Politiek heeft hekel aan plakken

/
SCHAGEN - Van de 20 politieke partijen die meedoen aan de Europese Parlementsverkiezing, maakt slechts een klein deel gebruik van de mogelijkheid om posters op de speciale verkiezingsborden te plakken.  Van de partijen die nu meedoen aan een nieuwe regering, hebben twee partijen posters geplakt: VVD en BBB. NSC en PVV zijn op de borden niet te zien. Van de andere partijen hebben verder alleen het CDA, de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie, de SP en Volt posters geplakt. Opmerkelijk is het ontbreken van de grootste oppositiepartij: PvdA/GroenLinks. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn over twee weken, op donderdag 6 juni. 

VVD stelt vragen over Bee Gees Forever

/
SCHAGEN – De VVD-fractie in Schagen stelt vragen over het optreden van Bee Gees Forever in Hotel Marktstad op 4 mei. Achteraf waren er klachten vanuit het publiek dat ze het optreden amper hebben gezien omdat de zaal propvol was. De liberalen willen van het gemeentebestuur weten hoe de vergunningverlening is verlopen, welke ruimten zijn meegenomen in de vergunning en hoe de controle op het aantal bezoekers is toegepast. Er zijn bezoekers die zich onveilig hebben gevoeld. Tenslotte wil de VVD weten wat het college gaat doen om dit soort problemen te voorkomen.

Nieuwe fractievoorzitter CDA Schagen

SCHAGEN - Het CDA in Schagen heeft vanaf 1 juli een nieuwe fractievoorzitter: Debby Burger.  Burger neemt in het derde kwartaal de positie van Wim Vonk over. Vonk blijft tot het eind van deze raadsperiode wel raadslid voor het CDA. Vonk is sinds 2018 raadslid voor het CDA in Schagen. In 2022 werd hij fractievoorzitter. Hij heeft zelf aangegeven om halverwege de raadsperiode, en met oog op de toekomst, plaats te willen maken voor een nieuwe generatie. Debby Burger maakt sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 deel uit van de CDA-fractie. "Wat het raadswerk leuk en interessant maakt, zijn de vele contacten met allerlei mensen. Zelf ben ik altijd op zoek naar de verbinding, naar de ‘1 + 1 = 3 modus’", vertelt Burger. Samen met haar fractie wil Burger bouwen aan nieuwe mogelijkheden voor de leefbaarheid van alle inwoners in stad Schagen en de dorpen.

Raad Schagen over DOP en padellen

SCHAGEN - De gemeenteraad van Schagen vergadert dinsdagavond vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Laan in Schagen. De raad bespreekt onder andere de Visie en strategie klimaatadaptatie, de conceptaanvraag voor de aanleg van padelbanen op bedrijventerrein Lagedijk, de Economische Agenda en het beschikbaar stellen van € 300.000,- voor de verbouwing van het Dorps Ontmoetings Punt in Petten. Ook staan moties over standplaatsen, gebruik van gif in de landbouw en evenementen met levende dieren op de agenda.  De raadsvergadering wordt rechtstreeks uitgezonden op Noordkop Centraal Radio.