Baggeren en maaien in Schagen

SCHAGEN – Hoogheemraad Klazien Hartog en wethouder Hans Heddes tekenden op 23 februari de overeenkomst voor de overdracht van 44 kilometer aan waterlopen.

“Bij hevige buien en droogte is een goede af- en aanvoer van water belangrijk. Het is goed om deze watertaak aan één organisatie met zoveel kennis en ervaring over te dragen,” aldus wethouder Heddes.

De watergangen worden minimaal eens per jaar gemaaid omdat waterplanten de doorstroming van het water belemmeren. Ook het baggeren en het onderhoud van stuwtjes en gemalen is een taak van het hoogheemraadschap. Voor het schoonhouden van het water, zoals het verwijderen van zwerfafval, blijft de gemeente verantwoordelijk.

Avatar foto
Jordy is als verslaggever/redacteur actief op de redactie van Noordkop Centraal. Jordy bereiken? jordy.kuys@noordkopcentraal.nlGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):