Artikelen door Eugeen Hoekstra

Noordwest worstelt met tekort verpleegkundigen

SCHAGEN –  Het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar en Den Helder kampt met een tekort aan IC-verpleegkundigen. Er zijn vacatures voor in totaal tien voltijdsbanen opengesteld. NWZ-woordvoerster Marieke de Vries zegt in het NHD dat het steeds lastiger wordt om roosters rond te krijgen. De nood blijkt zo hoog, dat tijdelijk een aantal bedden op de […]

Voorlopig geen Afghaanse vluchtelingen in Schagen

SCHAGEN – Of de gemeente Schagen Afghaanse vluchtelingen zal opvangen is nog een vraag. Een verzoek van het kabinet hiervoor is nog niet ontvangen. Burgemeester Marjan van Kampen zegt dat de opvangcapaciteit in ieder geval geagendeerd staat op ‘de provinciale tafel voor asielopvang.’ Op verschillende plekken in ons land zijn accommodaties geopend voor de opvang […]

Column: Beemsterboer maakt excuses of is het een truc?

Dinsdag moet de politiek ja zeggen tegen het instellen  van het eerste recht op koop van de gronden ten oosten van de N241. Het college wil deze gronden hebben om erop te bouwen, luidt de Ontwikkelvisie die nog niet is besproken door de politiek. Ik ben er laat mee, zegt wethouder Beemsterboer en maakt zijn […]

Geen inkomenstoets bij verlenen jeugdzorg

SCHAGEN – De jeugdwet biedt geen ruimte voor de beoordeling van de financiële draagkracht van het gezin.  Met deze uitspraak heeft de Centrale Raad van Beroep een streep gehaald door een andere rechterlijke uitspraak dat een ouder zijn of haar baan moet opgeven om hulp te bieden aan een probleemkind.  Volgens de Raad biedt een […]

Economie in de Noordkop met  9 procent gegroeid

 SCHAGEN –  De economie is in het tweede kwartaal van 2021 in alle regio’s sterk gegroeid ten  opzichte van een jaar eerder. In de meeste regio’s groeide de economie in het tweede kwartaal van 2021 met ongeveer 8 tot 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de Kop van Noord-Holland is er sprake van […]

Steeds meer problemen met terugleveren stroom

REGIO – Meer dan 1.000 consumenten hebben in de eerste helft van het kalenderjaar bij netbeheerder Liander geklaagd dat zij stroom die hun zonnepanelen produceren niet kunnen terugleveren.  Dat is een stijging van 35% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit meldt de netbeheerder in zijn halfjaarbericht. Vooral in de Noordkop doet zich dit […]

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen op streek

SCHAGEN – Van de door de gemeente aangewezen 30 gebouwen zijn ongeveer 20 verduurzaamd. Met de verduurzaming wordt bedoeld het plaatsen van zonnepanelen tot maximaal de dekking van het elektragebruik van het gebouw waarop de panelen worden geplaatst. De overige maatregelen worden zoveel mogelijk in samenhang met het reguliere onderhoud van het gebouw uitgevoerd. Deze […]

Column: De burger staat altijd met 3 nul achter

De overheid, inclusief gemeenten denderen door. Neem de windturbines. Pas door een uitspraak van de Raad van State (de laatste tijd goed bezig) krijgt de klagende burger gehoor. Zijn gezondheid kan zeker op het spel staan. Maar de burger staat altijd met drie nul achter.  Kijk naar het beleid rond de windturbines. De overlast voor […]

Veel extra kosten bij GGD door corona

REGIO – GGD Hollands Noorden ziet haar begroting oplopen van 45 miljoen naar 57 miljoen euro. De oorzaak is corona. Het dagelijks bestuur verwacht dat het rijk het gat zal dichten. Een groot deel van de 57 corona miljoenen wordt uitgegeven aan personeelskosten. Voor het testen, de bron- en contactonderzoeken en het vaccineren is veel […]

Nieuw paspoort komt er aan

SCHAGEN – Het nieuwe paspoortmodel wordt op 30 augustus geïntroduceerd. Het nieuwe paspoortmodel bevat geen BSN meer op de voorkant van de houderpagina. Voortaan staat het BSN op de achterkant in leesbare cijfers en is het verwerkt in een QR-code. Het BSN is verwijderd uit de machineleesbare strook en chip. Daarnaast zijn in het nieuwe […]

Derde Helft van Ouderenfonds ook in Den Helder

DEN HELDER – Den Helder gaat meedoen aan De Derde Helft, een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. De bedoeling is dat sportkantines plekken worden waar 55-plussers elkaar wekelijks kunnen ontmoeten en mee kunnen doen aan allerhande activiteiten. Op woensdag 15 september is er een informatieavond voor verenigingen en organisaties. Die duurt van zeven tot acht […]

Column: Niet de politiek maar Liander bepaalt de energietransitie

De politiek is hard bezig met de energietransitie in de Kop, waar komen de windturbines en waar de zonneparken, maar het is niet de politiek die hierover beslist maar Liander, onze netwerkbedrijf, dat aanloopt tegen grote capaciteitsproblemen. Niet overal komt een oplossing.  Voor het transport van opgewekte energie zijn grote energiekabels en zwaardere verdeelstations nodig […]